Skolens ledelse

Skolens ledelse

Rektor: Bente G. Svenning

Assisterende rektor: Liv Karin Olsen Flak

Administrasjonsleder: Kåre Prestmo 

Leder for elevtjenesten og avdelingsleder for opplæring gjennom kriminalomsorgen (OKINT). Ansvar for det sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet ved skolen: Hilde Stubbe Hynne

Avdelingsleder for medier og kommunikasjon (MK), kunst, design og arkitektur (KD) og påbygging til generell studiekompetanse, med fagansvar for samfunnsfagene og programfagene på MK og KD: Tore Mølnvik

Avdelingsleder for studiespesialisering, med fagansvar for norsk, engelsk og fremmedspråk: Bjørg Helland

Avdelingsleder for idrettsfag, med fagansvar for realfag, idrettsfag og kroppsøving: Stian Ludvigsen

Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag og alternativ opplæring (AO): Kari Trøan Aune

Avdelingsleder for teknologi- og indistrifag og elektro og datateknologi: Arve Austheim

Avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv: Torbjørn Hals Strøm

Avdelingsleder for voksenopplæring og kursvirksomhet: Ove Morten Haugan

Utviklingsleder for Idrettsfag: Pål Wærum

Personalrådgiver: Gunn Nordstrøm:

Rådgiver eksamen og dokumentasjon: Leif Arne Furunes

Rådgiver eksamen og voksenopplæring: Ingri Aunøien

Trøndelag høyere yrkesfagskole avd Steinkjer: Bjørn Iver Eng, fagskoleleder

 

Kontaktinformasjon finner du her.
.

Sist oppdatert 06.08.2020