Skolens ledelse

Rektor: Liv Karin Olsen Flak

Økonomi- og administrasjonsleder: Ove Austmo

Leder for elevtjenesten og avdelingsleder for opplæring gjennom kriminalomsorgen (OKINT). Ansvar for det sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet ved skolen: Hilde Stubbe Hynne

Avdelingsleder for kunst, design og arkitektur (KDA) og påbygging til generell studiekompetanse, med fagansvar for samfunnsfagene og programfagene på KDA: Jostein Kvernmo

Avdelingsleder for studiespesialisering, med fagansvar for norsk, engelsk og fremmedspråk: Bjørg Helland

Avdelingsleder for idrettsfag, med fagansvar for realfag, idrettsfag og kroppsøving: Stian Ludvigsen

Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag: Gunn Lisbeth Nordstrøm

Avdelingsleder for teknologi- og industrifag, elektro og datateknologi, innføringsklasse og VG3 alternativ fagopplæring i skole: Arve Austheim

Avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv og særskilt tilrettelagt opplæring (STO): Torbjørn Hals Strøm

Avdelingsleder for voksenopplæring og kursvirksomhet: Ove Morten Haugan

Fagleder eksamen og dokumentasjon: Leif Arne Furunes 

Rådgiver voksenopplæring, dokumentasjon og eksamen: Ingri Aunøien

Kontaktinformasjon finner du her.
.

Sist oppdatert 17.01.2024