Skolens ledelse

Rektor: Bente G. Svenning

Assisterende rektor: Liv Karin Olsen Flak

Økonomi- og administrasjonsleder: Ove Austmo

Leder for elevtjenesten og avdelingsleder for opplæring gjennom kriminalomsorgen (OKINT). Ansvar for det sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet ved skolen: Hilde Stubbe Hynne

Avdelingsleder for medier og kommunikasjon (MK), kunst, design og arkitektur (KD) og påbygging til generell studiekompetanse, med fagansvar for samfunnsfagene og programfagene på MK og KD: Tore Mølnvik

Avdelingsleder for studiespesialisering, med fagansvar for norsk, engelsk og fremmedspråk: Bjørg Helland

Avdelingsleder for idrettsfag, med fagansvar for realfag, idrettsfag og kroppsøving: Stian Ludvigsen

Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag: Leif Arne Furunes

Avdelingsleder for teknologi- og industrifag og elektro og datateknologi: Arve Austheim

Avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv: Torbjørn Hals Strøm

Avdelingsleder for alternativ opplæring (AO), innføringsklasse og VG3 alternativ fagopplæring i skole: Kari Trøan Aune

Avdelingsleder for voksenopplæring og kursvirksomhet: Ove Morten Haugan. Liv Berit Ansnes er for tiden vikar.

Utviklingsleder for Idrettsfag: Pål Wærum

Personalrådgiver: Gunn Nordstrøm:

Rådgiver eksamen og dokumentasjon: Jostein Kvernmo 

Rådgiver voksenopplæring, dokumentasjon og eksamen: Ingri Aunøien

Kontaktinformasjon finner du her.
.

Sist oppdatert 09.08.2021