Inntak

framside.jpg

 

Velkommen til nytt skoleår

Andreinntaket er nå kjørt, og svarfristen var 5. august. For å se andreinntaket må du logge deg påVigo  skole Når du skal logge deg på Vigo, er det lurt å bruke PC, ikke mobiltelefon.

Vi får flere henvendelser som gjelder bytte av skole, eller bytte av utdanningsprogram eller programområde. Vi gir følgende beskjed til dere som har ulike ønsker når det gjelder inntak til Steinkjer videregående skole: 

  • Det er viktig at du har svart ja til det tilbudet du har fått.
  • Vi har utarbeidet et skjema som skal brukes vedr. ulike ønsker om endring

      Dette gjelder

  1. elever som har fått plass på andre skoler, men som ønsker plass ved Steinkjer videregående skole
  2.  elever som har fått skoleplass hos oss, men som ønsker å bytte utdanningsprogram eller programområde 

I første omgang tar vi kun imot alle ønsker om skoleplass eller ønsker om ulike endringer. Vi behandler slike henvendelser fra skolestart og framover, og tar kontakt med den enkelte så snart som mulig etter første skoledag. 

Utfylt skjema leveres i skolens informasjon eller sendes på e-post til .

Inntak til Steinkjer videregående skole

Vi har papirversjon av skjemaet i skolens informasjon. 

Våre karriereveiledere er på plass fra og med torsdag 8. august, her finner du kontaktinformasjon.

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du mye informasjon om inntak til videregående opplæring.