Inntak

Steinkjer videregående skole Bilde: Reed Foto AS
Gruppefoto Steinkjer videregående skole Bilde:Reed Foto AS

Skolene tar over inntaket fra 10. august. Ventelistene fra andreinntaket skal følges fram til og med 31. august.

Inntak

Andreinntaket er nå kjørt

Andreinntaket er nå kjørt, og svarfristen er tirsdag 11. august. For å se andreinntaket må du logge deg på Vigo skole Når du skal logge deg på Vigo, er det lurt å bruke PC, ikke mobiltelefon.

Skolene tar over inntaket fra 10. august. Ventelistene fra andreinntaket skal følges fram til og med 31. august. Hvis vi har ledig plass, tar skolen kontakt med søkere på ventelista. Nye søkere som henvender seg til skolen skal settes bak søkere som allerede står på ventelista.

Vi får flere henvendelser som gjelder bytte av skole, eller bytte av utdanningsprogram eller programområde. Vi gir følgende beskjed til dere som har ulike ønsker når det gjelder inntak til Steinkjer videregående skole:

  • Det er viktig at du har svart ja til det tilbudet du har fått.
  • Vi har utarbeidet et skjema som skal brukes vedr. ulike ønsker om endring.

Dette gjelder:

  • elever som har fått plass på andre skoler, men som ønsker plass ved Steinkjer videregående skole
  • elever som har fått skoleplass hos oss, men som ønsker å bytte utdanningsprogram eller programområde

I første omgang tar vi kun imot alle ønsker om skoleplass eller ønsker om ulike endringer. Vi behandler slike henvendelser fra skolestart og framover. Hvis vi har ledig plass, går tilbudet om skoleplass først til søkere på ventelista. 

Skjema inntak Steinkjer videregående skole

Utfylt skjema leveres i skolens servicetorg eller sendes på e-post til .

Vi har papirversjon av skjemaet i skolens servicetorg.

Våre karriereveiledere er på plass fra og med mandag 10. august, her
finner du kontaktinformasjon.

Mer informasjon om inntak til videregående opplæring finner du her:

nettsidene til Trøndelag fylkeskommune

.Vilbli.no

Søknadsfrister og inntakskalender