Inntak

framside.jpg

Velkommen til nytt skoleår

Velkommen som elev ved Steinkjer videregående skole.

Dere vil få SMS med informasjon om skoleplass ca 10. juli.

NB! Alle spørsmål om inntak i løpet av sommeren må rettes til inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktinformasjon inntakskontoret

Skolestart for alle elever er torsdag 15. august 2019.
I starten av august vil vi på vår hjemmeside legge ut mer informasjon som gjelder skolestart og nytt skoleår.

Foreløpig inntakskalender Trøndelag  

1. gangs inntak 10. juli 2019
Svarfrist  17. juli 2019

2. gangs inntak ca. 31. juli 2019
Svarfrist 5. august 2019

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du mer informasjon om inntak.