IKT-hjelp

Steinkjer videregående skole

Åpningstider ekspedisjonen

08:00-11:30
12:00-14:00
Ellers etter avtale

Flytting av mer opplæring over på digitale arenaer har medført økt behov for IKT-teknisk støtte til både elever og ansatte. For å redusere smitteutbredelsen av korona har vi i størst mulig grad digitalisert våre tjenester. Vi henstiller derfor om at henvendelser sendes skriftlig

 Send en henvendelse til IKT 

Vi forsøker å besvare alle henvendelser fortløpende, pr. e-post eller at vi ringer deg opp.  

IKT support og ressursside

Noe av det som IKT-avdelingen har ansvar for og kan hjelpe elever, ansatte og studenter med:

  • Generell support på egne PCer, smarttelefoner etc.
  • Oppsett av nettverk, trådløst nett.
  • Brukertilganger.
  • MFP(multifunksjonsprintere), service, bytte av toner.
  • Servicepunkt for elev-PC kjøpt via Elkjøp der vi tar inn PC, sjekker for feil og melder dette til Elkjøps serviceavdeling. Service skjer "on-site" - det sendes tekniker til skolen, PC repareres på stedet. Normal reparasjonstid på garantisaker er 2-4 virkedager.
  • Utlån av utstyr, herunder låne-PC til elever(dagsutlån!) diverse overganger for projektor, USB DVD-spillere, ladere m.m.
  • Lyd og bilde (A/V), høyttalere, projektorer.
  • NB! Elever skal vise godkjent legitimasjon for lån av utstyr (PocketID elevbevis, bankkort med bilde, førerkort).

Vi minner også om:

 

   

 

                         

Sist oppdatert 24.08.2023