Årsplan

Årsplanen oppdateres hver uke

Årsplan

 

Fredag 22.05.2020 er det skolefri for elever ved de videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune.

Vi gjør oppmerksom på at Utdanningsdirektoratet har satt opp skriftlig eksamen denne dagen i blant annet disse fagene:

Matematikk 1T (MAT1013), Matematikk 1P (MAT1011), Matematikk R2 (REA3024) og Matematikk S2 (REA3028). 

Samme dag er det også satt opp skriftlig eksamen i Engelskspråklig litteratur og kultur (SPR3012) og forberedelsesdag Samisk som andrespråk.

Sist oppdatert 01.06.2020