Skolestart

Taktekkerpraksis i verksted
Bygglinja ved Steinkjer videregående skole Foto: Steinkjer VGS

Velkommen til Steinkjer videregående!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår. Vi vil legge til rette for at du får en trygg og god skolestart. De første ukene legger vi vekt på å skape et trygt klasse- og skolemiljø for alle. 

Første skoledag er torsdag 17. august 2023

Her finner du oversikt over oppmøtetidspunkt første skoledag:                          Første skoledag torsdag 17.08.23Skoledagen varer fram til kl. 13.00.

Hybelboertreff første skoledag fra kl. 13.30.                                                                                  Vi inviterer alle hybelboere til et treff torsdag 17. august, med servering av pizza. Oppmøte på personalrommet (opp trappa fra elevkantina) kl. 13.30.

Fredag 18. august - aktivitetsdag                                                                                                Fredag legger vi opp til aktivitetsdag for hele skolen, der klassene er sammen med lærerne sine hele dagen. Skoledagen varer fra kl. 08.15 til kl. 13.45.         

Oppmøte på skolen kl. 08.15, på klasserommene. Romplan kommer.                 

Det blir ulike aktiviteter gjennom dagen, på og i nærheten av skolen. Ta på gode sko og klær til å være ute.                                                                                       

Skolen spanderer lunsj på alle elever, og hvis været tillater det, legger vi opp til grilling.

Informasjon til alle Vg1-elever om ulike praktiske ting                                                               Fredag 18. august, som en del av aktivitetsdagen, legger vi opp til ei informasjonsøkt for alle klassene på Vg1-trinnet. Her vil du få informasjon om praktiske ting som lån av lærebøker, PC, busskort og skolebevis. Kontaktlærer gir beskjed om klokkeslett og oppmøtested.  

Oppstartsamtale                                                                                                                                Kontaktlærer vil møte hver enkelt elev til en oppstartsamtale i løpet av de første skoleukene. Kontaktlærer avtaler tidspunkt med deg.

Med oppstartsamtalen ønsker vi å etablere trygghet, åpenhet og tillit mellom deg og kontaktlærer, ha en tett og åpen dialog mellom deg og skolen, avklare gjensidige forventninger, bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og gi skolen bedre mulighet til å tilrettelegge opplæringen din.

Velkomstbrev teknologi- og industrifag 2023-2024

Nyttige sider for deg som elev

Informasjon om hvordan du søker stipend og lån kan du finne her: LÅNEKASSEN

Informasjon om fylkets PC-ordning kan du finne her: ELEV-PC

Informasjon om fylkets digitale skolebevis (Pocket-ID) kan du finne her: DIGITALE BEVIS

Informasjon om systemet for blant annet fraværsføring: Visma in school  

Skoleskyss                                                                                                                                      Dersom du har rett til skoleskyss, må du selv søke om dette. Lenke til AtB og søknadsskjema finner du her: BUSSKORT

Dersom du har behov for individuell tilrettelagt skoleskyss, finner du informasjon her: 

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Busskortet i Pocket-ID – hvordan gjør jeg det

Reisebevis fra AtB

Informasjon om skoleskyss AtB

Leselekse                                                                                                                                      Alle elever (og foresatte!) må lese ORDENSREGLEMENTETIKT-REGLEMENTET og REGLER FOR LÅN AV LÆREMIDLER
Du må også sette deg inn i FRAVÆRSREGLEMENTET
.

Sist oppdatert 13.09.2023