Påbygging Yrkesfag

Påbygging til generell studiekompetanse

Ungdommer med fag-/svennebrev og/eller yrkeskompetanse har en rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse. Tilbudet gis til de som har Vg3 med yrkeskompetanse eller tatt fag-/svennebrev etter Kunnskapsløftet.

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

  • Tredje år

    Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

    Dette kurset inneholder fagene som er minstekravet for å få starte studier ved høgskoler og universitet, og som det ikke er gitt opplæring i innenfor den normale opplæringen på Vg1 og Vg2. Opplæringen tilbys i fagene norsk 280 timer, matematikk 140 timer, naturfag 84 timer og historie 140 timer. Det utstedes kompetansebevis etter endt utdanning.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no