Påbygging Yrkesfag

Påbygging til generell studiekompetanse

Ungdommer med fag-/svennebrev og/eller yrkeskompetanse har en rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse. Tilbudet gis til de som har Vg3 med yrkeskompetanse eller tatt fag-/svennebrev etter Kunnskapsløftet.
Dette kurset inneholder fagene som er minstekravet for å få starte studier ved høgskoler og universitet, og som det ikke er gitt opplæring i innenfor den normale opplæringen på Vg1 og Vg2. Opplæringen tilbys i fagene norsk 280 timer, matematikk 140 timer, naturfag 84 timer og historie 140 timer. Det utstedes kompetansebevis etter endt utdanning.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

  • Tredje år

    Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no