Kontakt

Ekspedisjonen er åpen:

08:00-15:30 hver ukedag.

Sentralbord:

74 17 61 00

Besøksadresse:

Elvenget 10 

7716 Steinkjer

Postadresse:

Pb 2112 

Sørsileiret

7708 Steinkjer

Fakturaadresse:

Trøndelag fylkeskommune

Sentralt fakturamottak

Postboks 2567

7735 STEINKJER

Faktura merkes: 3279 pluss navn på bestiller

Sist oppdatert 14.02.2019