Toppidrett Yrkesfag

Vi planlegger å tilby programfaget Toppidrett 1 (IDR3013) for elever på vg1 yrkesfag også skoleåret 2024/2025. 

Lenke til læreplanen i toppidrett: Læreplan i toppidrett (IDR05-02) (udir.no)
 

Fagtilbud: Toppidrett på yrkesfag

Steinkjer videregående skole har siden høsten 2017 gitt elever som har blitt tatt inn på yrkesfag mulighet til å ta faget Toppidrett 1 på vg1 hvis de er på høyt idrettslig nivå. Vi startet opp tilbudet for bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag og teknologi- og industrifag, men tilbyr nå fagtilbudet på alle våre yrkesfaglige utdanningsprogram.

Elevene får to undervisningsøkter med trening i uka sammen med elever fra idrettsfag i faget toppidrett. I tillegg har de kroppsøving sammen med klassen sin.

Kartlegging

Skolen har behov for å vite hvilke elever som har søkt vg1 yrkesfag og som ønsker å få faget toppidrett. Dette har sammenheng med blant annet timeplanen til elevene.

Vi legger ut et digitalt registreringsskjema som er åpent for registrering fram til og med 25. mai. Se link nedenfor.

Elever som melder interesse vil bli innkalt til informasjon, treningsøkt og samtale tirsdag 4. juni kl. 08.30 – 12.30.

Vi presiserer at denne samlingen ikke har betydning for inntaket og tilbudet om skoleplass. Formålet er å gjøre en kartlegging av elevene som ønsker fagtilbudet.

Trykk her for link til skjema for registrering av interesse.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no