Læremidler

Bøker_bibliotek.jpg

Skolen har en egen utlånsordning for lærebøker, og alle elever ved Steinkjer videregående skole er omfattet av ordningen. Privatister får låne bøker hvis vi har.

Biblioteket administrerer innkjøp og utlån av læremidler, både bøker og digitale ressurser.

 Vi presiserer følgende når det gjelder læremidler og utlån: 

  • De er skolens eiendom.
  • De skal leveres tilbake ved skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang.
  • Skolen vil kreve erstatning ved tap eller skade.
  • Ved manglende betaling blir det sendt til inkasso med tilhørende kostnader.
  • Ved levering før forfallsdato på faktura, så kan beløpet krediteres.
  • Betalte krav betales ikke tilbake. 

Avtale om lån av læremidler

Lærebøker 2020-2021 alle fag

Sist oppdatert 06.01.2021