Hospiteringsdager og informasjonsmøter

Karriereknappene Foto: Kompetansenorge
Karriereknappene Foto: Kompetansenorge

Hospiteringsdager og informasjonsmøter skoleåret 2023-2024

Steinkjer videregående skole planlegger følgende arrangementer for ungdomsskoleelever skoleåret 2023-2024:

  • Onsdag 13. september 2023 kl. 18.00: Informasjonsmøte om videregående opplæring for elever og foresatte på 10. trinn. Bruk skolens hovedinngang. Parker nord for skolen.

  • Mandag 2. oktober 2023 kl. 18.00: Trøndelag fylkeskommune arrangerer digitalt informasjonsmøte om videregående opplæring for elever og foresatte på 10. trinn. Du finner mer informasjon HER

  • Tirsdag 7. og onsdag 8. november 2023: Karrieredager med hospitering for elever på 10. trinn.  Mer informasjon om dagene finnes her.

  • Fredag 19. januar 2024: Ekstra besøksdag for elever på 10. trinn. Dette er et tilbud til elever som fortsatt er i tvil om valg av videregående opplæring. Deltakelse avklares mellom den enkelte ungdomsskole og Steinkjer videregående skole. Nærmere informasjon kommer

  • Onsdag 13. mars 2024: Karrieredag med hospitering for 9. trinn Invitasjon hospiteringsdag 9. trinn onsdag 13. mars.

Ta kontakt med våre karriereveiledere for mer informasjon:                                        Karriereveiledere Steinkjer videregående skole  

Fylkeskommunen har laget en ny side som heter  Karriereveiledning i skolen. Under overskriftene Studieforberedende og Yrkesfag finner du informasjonsfilmer om utdanningsprogrammene.

Lenker:

Foreldreguiden til videregående

Vilbli.no Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune: Inntak til videregående opplæring

VIGO - Her finner du info om utdanningsprogram, søknadsfrister og hvordan du søker

Informasjon til minoritetsspråklige søkere

Kontaktinformasjon inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Voksenopplæring og eksterne kurs

Sist oppdatert 11.04.2024