Karriereveiledning

Karriereveilederne gir veiledning og informasjon i forbindelse med valg av utdanning og yrke.

Karriereveileder Terje Bylund Ness

 

Telefon: 74 17 80 65

E-post: 

Terje har ansvar for elever på Idrettsfag, Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, Kunst, design og arkitektur, Elektro og datateknologi, Teknologi- og industrifag.

 Karriereveileder Nina Bartnes Skrattalsrud

 

Telefon: 74 17 43 61

E-post: 

Nina har ansvar for elever på Påbygging til generell studiekompetanse, Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv.

Karriereveilederne kan også nås via elevhjelpa.

Vi har denne vinteren besøkt 10. klasseelever på ungdomsskolene i Steinkjer kommune. Under besøkene har vi snakket med elevene om valget de skal ta, og også gitt info om Steinkjer videregående skole. Denne presentasjonen ble brukt:

Info om Steinkjer videregående skole til elever i ungdomsskolen

Nyttige nettsider:

Samordna opptak

Samordna opptak - tidsfrister

Utdanning.no

Vilbli.no Trøndelag

Å søke utdanning på høgskole og universitet 2020

Linker som er interessante for lærlinger:

Opplæringskontorene i Trøndelag

Sist oppdatert 24.10.2022