Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste – Steinkjer vgs

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle elever ved skolen, og består av to helsesykepleiere fra Steinkjer kommune. Du får ikke fravær når du besøker skolehelsetjenesten.  Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsesykepleier samarbeider med elevtjenesten og lærerne, og kan ta del i undervisning i enkelte sammenhenger.

Skolehelsetjenesten har ikke medisin til utdeling, og gir ikke ut erklæring ved sykefravær. 

Du kan prate med helsesykepleier om:

 • hvordan du har det, og det som opptar deg
 • vennskap og/eller kjærester, familie
 • ensomhet, mistrivsel
 • fysiske plager
 • kosthold og kroppsfokus
 • rus
 • seksualitet og identitet
 • prevensjon

Helsesykepleier kan bidra med:

 • råd og veiledning
 • gratis resept på p-piller og annen prevensjon
 • gratis kondomer
 • gratis graviditetstest
 • gratis test for kjønnssykdommer

Helsesykepleier er til stede på skolen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 

Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B.

Vi ønsker at du bestiller time før du kommer, via Elevhjelpa, eller på sms. Vi svarer med en gang vi har mulighet.

Kjersti Solberg  90 15 98 11 e-post

Janne Bache  94 17 22 45  e-post

Helsestasjon for ungdom ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

Lege og sykepleier tar imot ungdommer etter avtale torsdager kl.12.30 - 16. Her kan du bestille time: .

Helsestasjon for ungdom

Sist oppdatert 11.04.2024