Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier fra Steinkjer kommune. Helsesykepleier kan hjelpe elever med å få avtale med skolelege Jørund Skjei eller psykolog Ellen Jørem. 

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og kan ta del i undervisning i enkelte sammenhenger.

Helsesykepleier kommer til å være på skolen etter følgende plan:

Mandag: 
Kjersti Solberg
Tirsdag:
Janne Bache
Onsdag:
Kjersti Solberg
Torsdag:
Kjersti Solberg

 

 

Kontaktinformasjon:

Kjersti Solberg

90 15 98 11    

Janne Bache

94 17 22 45  

Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B

Helsestasjon for ungdom

De første ukene høsten 2019 på Rådhuset i Steinkjer, med åpningstider tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.00.
Fra og med torsdag 3. oktober på Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus.
Sist oppdatert 11.08.2019