DKS skoleåret 2023-2024

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år

DKS er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, der fylkeskommunen er ansvarlig for regional koordinering og programmering.

Du finner DKS-programmet for Steinkjer videregående skole i 2023-2024 på disse sidene:

Utforsk produksjoner i DKS | DKS Trøndelag (denkulturelleskolesekken.no)

Med oversikt over hvilke produksjoner som går når, og hvilke klasser som deltar på hva.

Sist oppdatert 07.08.2023