Vurdering og klage på vurdering

Kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven omhandler «Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring».

«Vurderingsforskriften» kan leses her:

Forskrift til opplæringsloven – kapittel 3 – individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande opplæring

 På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du også mye informasjon:

Klage på standpunktkarakterer og ikke-skriftlig eksamen

Klage på eksamen

HER  finner du skjema som brukes ved klage på standpunktkarakter og eksamen.

Standpunktkarakterene blir kunngjort i Everyday fredag 5. juni 2020.

Klagefristen standpunktkarakterer er mandag 15. juni 2020.

Selv om forskrift til opplæringsloven fastsetter klagefristen til 10 dager etter at en elev har mottatt melding om standpunktkarakter, bør avgangselever (elever på Vg3-trinnet og Vg2 yrkesfag) klage straks de har mottatt melding om standpunktkarakter, og senest innen tirsdag 9. juni 2020. Hvis klagen fremmes etter denne dato, vil eleven kunne risikere at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for videre opptak.

Elever har også mulighet til å be om begrunnelse for standpunktkarakterer.                              Krav om begrunnelse må være framsatt innen klagefristen.

 

Sist oppdatert 18.03.2020