Vurdering og klage på vurdering

Standpunktkarakterer skoleåret 2022-2023

Standpunktkarakterene blir publisert i IST Everyday fredag 9. juni 2023. 

Det er viktig at du sjekker karakterene dine. Har du spørsmål, må du ta kontakt med skolen, fortrinnsvis faglærer, kontaktlærer eller avdelingsleder.

Ved vår skole er klagefrist standpunktkarakterer mandag 19. juni 2023 kl. 23.59.

Du kan klage på alle standpunktkarakterer (fag, orden og atferd). Du kan også klage på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter i fag (IV – ikke vurdert). 

Du eller dine foresatte kan også kreve begrunnelse for standpunktkarakteren. 

Hvordan leverer du din klage?

Du kan:

(*) Fylle ut klageskjema som ligger på våre nettsider under Praktisk Informasjon – Diverse skjema –«Skjema for elever ved klage på standpunktkarakterer eller ikke-skriftlig eksamen».

Lenke: Diverse skjema (trondelagfylke.no) 


Informasjon om klage på vurdering 2023

Kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven omhandler «Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring». Her er lenke til «Vurderingsforskriften»:

Forskrift til opplæringsloven – kapittel 3 – individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du også mye informasjon:

Klage på karakterer

Klage på eleveksamen

Klage på privatisteksamen

Sist oppdatert 13.12.2023