Vurdering og klage på vurdering

Standpunktkarakterene blir kunngjort i IST Everyday:

  • Onsdag 10. juni: Vg3-trinnet (Vg3 studieforberedende og Vg3 hudpleie) og alle grupper innen voksenopplæring
  • Fredag 12. juni: Vg1- og Vg2-trinnet

Det er viktig at du sjekker karakterene dine. Har du spørsmål, må du ta kontakt med skolen, fortrinnsvis faglærer, kontaktlærer eller avdelingsleder.

Klagefrist standpunktkarakterer

  • Lørdag 20 juni 2020 kl. 23.59 for Vg3-trinnet og elever innen voksenopplæring

Klagen må leveres i skolens servicetorg innen kl. 15.30 fredag 19. juni eller sendes på e-post til  senest lørdag 20. juni kl. 23.59.

  • Mandag 22. juni kl. 23.59 for Vg1- og Vg2-trinnet

Informasjon om klage på vurdering skoleåret 2019-2020

HER  finner du skjema som brukes ved klage på standpunktkarakter og eksamen.

Selv om forskrift til opplæringsloven fastsetter klagefristen til 10 dager etter at en elev har mottatt melding om standpunktkarakter, bør avgangselever (elever på Vg3-trinnet og Vg2 yrkesfag) klage straks de har mottatt melding om standpunktkarakter. Hvis klagen fremmes for sent vil eleven kunne risikere at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for videre opptak.

Elever har også mulighet til å be om begrunnelse for standpunktkarakterer. Krav om begrunnelse må være framsatt innen klagefristen.

 

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du også mye informasjon:

Klage på standpunktkarakterer og ikke-skriftlig eksamen

Klage på eksamen

Kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven omhandler «Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring».

«Vurderingsforskriften» kan leses her:

Forskrift til opplæringsloven – kapittel 3 – individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande opplæring

Sist oppdatert 11.06.2020