Vurdering og klage på vurdering

Standpunktkarakterene blir kunngjort i IST Everyday onsdag 9. juni 2021.

Det er viktig at du sjekker karakterene dine. Har du spørsmål, må du ta kontakt med skolen, fortrinnsvis faglærer, kontaktlærer eller avdelingsleder.

Informasjon om klage på vurdering skoleåret 2020-2021

Klagefrist standpunktkarakterer

  • Lørdag 19. juni 2021 kl. 23.59 

Klagen må leveres i skolens servicetorg innen kl. 15.30 fredag 18. juni eller sendes på e-post til  senest lørdag 19. juni kl. 23.59.

HER  finner du skjema som brukes ved klage på standpunktkarakter og eksamen.

Selv om forskrift til opplæringsloven fastsetter klagefristen til 10 dager etter at en elev har mottatt melding om standpunktkarakter, bør avgangselever (elever på Vg3-trinnet og Vg2 yrkesfag) klage straks de har mottatt melding om standpunktkarakter. Hvis klagen fremmes for sent vil eleven kunne risikere at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for videre opptak.

Elever har også mulighet til å be om begrunnelse for standpunktkarakterer. Krav om begrunnelse må være framsatt innen klagefristen.

 

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du også mye informasjon:

Klage på standpunktkarakterer og ikke-skriftlig eksamen

Klage på eksamen

Kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven omhandler «Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring».

«Vurderingsforskriften» kan leses her:

Forskrift til opplæringsloven – kapittel 3 – individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande opplæring

Sist oppdatert 27.05.2021