Vurdering og klage på vurdering

Alle eleveksamener er avlyst våren 2022. Her finner du informasjon om tidspunkt for kunngjøring av standpunktkarakterer og informasjon om klagefrister.

Standpunktkarakterene blir kunngjort i IST Everyday tirsdag 14. juni 2022. 

Det er viktig at du sjekker karakterene dine. Har du spørsmål, må du ta kontakt med skolen, fortrinnsvis faglærer, kontaktlærer eller avdelingsleder. 

Her er presentasjonen som ble brukt på informasjonsmøtene for Vg3 og Vg4 studieforberedende:
Presentasjon til elever 2022 standpunkt eksamen klageadgang

Informasjon om klage på vurdering skoleåret 2021-2022

Klagefrist standpunktkarakterer: Fredag 24. juni 2022 kl. 23.59

Klagen må leveres i skolens servicetorg innen kl. 15.30 fredag 24. juni eller sendes på e-post til senest kl. 23.59 denne dagen.

HER finner du skjema som brukes ved klage på standpunktkarakter og eksamen.

Selv om forskrift til opplæringsloven fastsetter klagefristen til 10 dager etter at du har mottatt melding om standpunktkarakter, bør dere som er avgangselever (elever på Vg3-trinnet og Vg2 yrkesfag) klage straks dere har mottatt melding om standpunktkarakter.

Hvis du drøyer med å fremme klagen, vil du kunne risikere at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for videre opptak.

Du kan også be om begrunnelse for standpunktkarakterer. Krav om begrunnelse må være framsatt innen klagefristen.

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du også mye informasjon:

Klage på karakterer

Klage på eleveksamen

Klage på privatisteksamen

Kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven omhandler «Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring». «Vurderingsforskriften» kan leses her:

Forskrift til opplæringsloven – kapittel 3 – individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring

Sist oppdatert 20.06.2022