Internasjonalisering

Cottbus
Cottbus Foto: Steinkjer vgs

Informasjon om skolens aktiviteter innen internasjonalisering

Steinkjer videregående skole ble våren 2021 Erasmus-akkreditert både innen fag- og yrkesopplæring og skolesektoren. Dette er et kvalitetsstempel som betyr at Steinkjer videregående skole jobber godt for å fremme internasjonalisering og gjenspeiler at internasjonalisering er et av skolens satsingsområder. Skolen har lang erfaring med internasjonalt arbeid, og vi søker stadig å øke den internasjonale aktiviteten.

Gjør det!

Skolen har siden 2005 hatt et Gjør Det! prosjekt som innebærer samarbeid med et opplæringskontor i Cottbus, Tyskland. Gjennom dette prosjektet får elever på Vg2-trinnet innen Elektro og datateknologi og Teknologi- og industrifag muligheten til å reise til Cottbus for et tre ukers opphold med to uker opplæring i relevant bedrift. Gjennom Gjør Det! er vi også vertskap for tyske elever/lærlinger tre uker hvert år.

 

Erasmus+     

Vi har også meget god erfaring med Erasmus+ prosjekter på disse utdanningsprogrammene:

Restaurant- og matfag sender Vg2-elever til Sevilla i Spania, Bygg -og anleggsteknikk sender elever til Londonderry i Nord-Irland og Vg2 Barne- og Ungdomsarbeiderfag sender elever til Seinäjoki i Finland.  Vårt samarbeid med skolen SEDU i Seinäjoki er bilateralt, så her vil vi også være verter for finske elever. I tillegg har vi nylig startet et prosjekt for Salg, service og reiseliv og Vg2 Helsearbeiderfag hvor målet er å sende elever til henholdsvis Torino i Italia og Dublin i Irland. Utvekslingsoppholdene har en varighet på ca. to uker.

Vi er også partnere i et Erasmus+ strategisk partnerskap ledet av Val videregående skole med samarbeidspartnere i Norge, Danmark, Sverige og Irland. I dette prosjektet er elever og lærere fra Medier og kommunikasjon involvert.

EØS-midler

Vi har også to internasjonale samarbeidsprosjekt som finansieres gjennom EØS-midler. Det ene er et samarbeid med en sykepleierskole i Liberec i Tsjekkia og innebærer utveksling for elever som går Vg3 påbygging. Det andre er et samarbeid med en polsk yrkesfagskole i Szydłowiec som i første omgang omfatter gjensidige kortvarige forberedende besøk for elever og lærere innen Bygg- og anleggsteknikk.

Troll-midler

Så må vi også nevne at våre fransklærere har søkt om og fått innvilget Troll-midler til gjensidig utveksling med en fransk klasse i Rouen i Frankrike.

Internasjonalisering åpner dører mot verden og fremtiden, gir kulturell og språklig kompetanse, og gir elevene verdifull erfaring, bedre innsikt i egen kompetanse, og et større perspektiv på studier og karrieremuligheter. 

Våre internasjonale aktiviteter er også med og bygger opp under verdier som medmenneskelighet, inkludering, toleranse og respekt.

Sist oppdatert 07.12.2023