Søke skoleplass?

Her finner du informasjon om studietilbud, søknadsfrister og hvordan du søker. 

Lurer du på hvordan det er å være elev på Steinkjer videregående skole? Vi har laget en film der vi forsøker å vise dette.

1.mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. For en del grupper er søknadsfristen 1. februar. Mer informasjon her: 

 Nettsidene til Trøndelag fylkeskommune

Vi vet at foreldrenes betydning og påvirkning i valg av utdanningsprogram på videregående er stor. Fylkeskommunen har derfor laget Foreldreguiden til videregående, som skritt for skritt forteller foresatte om overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring. Det er mye som er forandret i videregående opplæring siden foreldre og foresatte selv gikk der.

Foreldreguiden til videregående

Karriereveiledning i skole

Fylkeskommunen har også laget en ny side som heter Karriereveiledning i skole. Under overskriften Informasjon om videregående opplæring finner du informasjonsfilmer laget av Avdeling for utdanning. Under «Studieforberedende» og «Yrkesfag» er det lagt ut filmer om utdanningsprogram.

Har du spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt. Du finner kontaktinformasjon på våre nettsider.FINN ANSATT

Lenker:

Fra digital åpen skole som var 03.02.21:
Videopresentasjon av skolen

Informasjon om utdanningsprogrammene på Steinkjer videregående skole

Karriereveiledning på Steinkjer videregående skole

Foreldreguiden til videregående

Skoleledelsen ved Steinkjer videregående skole

Vilbli.no Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune: Inntak til videregående opplæring

VIGO - Her finner du info om studietilbud, søknadsfrister og hvordan du søker

Informasjon til minoritetsspråklige søkere

Kontaktinformasjon inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Voksenopplæring og eksterne kurs

Sist oppdatert 07.12.2023