Eksamen

Skriftlig eksamen våren 2019

Kunngjøring av trekk onsdag 15. mai 2019 kl. 09.00

Fellessensur tirsdag 18. og onsdag 19. juni 2019 

Eksamensplan våren 2019 Steinkjer videregående skole

I skolens eksamensplan finner du datoer for skriftlig eksamen, muntlig og muntlig-praktisk eksamen. 

Tverrfaglig praktisk eksamen

Noen av datoene for tverrfaglig praktisk eksamen (Vg2 yrkesfag og voksenopplæring) er klare og de er lagt inn i skolens eksamensplan.

De resterende datoene blir lagt inn så fort disse er fastsatt.

 

Her finner du  datoer for sentralt gitt skriftlig eksamen våren 2019

Dette gjelder sentralgitt skriftlig eksamen, der Utdanningsdirektoratet har ansvar for eksamensoppgaver og sensorer.  

SKJEMA FOR ELEVER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER OG EKSAMEN

Eksamensportalen på nettsiden til Trøndelag Fylkeskommune gir retningslinjer for organisering og gjennomføring av eleveksamen i de videregående skolene.

Eksamensportal

 

Har du spørsmål som gjelder eksamen, kan du kontakte:

 

Studieforberedende utdanningsprogram          Yrkesfag
Leif Arne Furunes                                                   Ingri Aunøien

 

Steinkjer fagskole

Bjørn Iver Eng 74177824   

Leif Arne Furunes
Rådgiver
74 17 76 17
Ingri Aunøien
Rådgiver
74 17 79 34 41 41 26 20
Sist oppdatert 08.04.2019