Eksamen

 

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du veldig mye informasjon om både eleveksamen og privatisteksamen.

Ta en titt på disse sidene. 

Nettside Trøndelag Fylkeskommune - informasjon om eksamen

 

Skriftlig eksamen våren 2019

Kunngjøring av trekk onsdag 15. mai 2019 kl. 09.00

Fellessensur tirsdag 18. og onsdag 19. juni 2019 

Eksamensplan våren 2019 Steinkjer videregående skole

I skolens eksamensplan finner du datoer for skriftlig eksamen, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. 

 Orientering om eksamen Vg3 ST ID MK KD PB vår 2019

 Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen vår 2019

 

Har du spørsmål om eksamen?

Ingri Aunøien

Rådgiver, eksamen innenfor yrkesfag inkludert voksenopplæring

 74 17 79 34   913 26 073 

Leif Arne Furunes

Rådgiver, eksamen på studieforberedende inkludert voksenopplæring

  74 17 76 17  414 12 620

Steinkjer fagskole:

Bjørn Iver Eng

Fagleder

74 17 78 24   906 96 103

Sist oppdatert 24.06.2019