Eksamen

Eksamensportalen på nettsiden til Trøndelag Fylkeskommune gir retningslinjer for organisering og gjennomføring av eleveksamen i de videregående skolene.
 

Har du spørsmål som gjelder eksamen, kan du kontakte:

 

Studieforberedende utdanningsprogram 
Ingunn Barli 74177936   
Yrkesfag
Ingri Aunøien 74177934 
Teknisk fagskole

Bjørn Iver Eng 74177824   

Sist oppdatert 09.04.2018