Eksamen

Skriftlig eksamen våren 2019

Kunngjøring av trekk onsdag 15. mai 2019 kl. 09.00

Fellessensur tirsdag 18. og onsdag 19. juni 2019

 

Her finner du  datoer for sentralt gitt skriftlig eksamen våren 2019

Dette gjelder sentralgitt skriftlig eksamen, der Utdanningsdirektoratet har ansvar for eksamensoppgaver og sensorer. 

Skolens eksamensplan for våren 2019 vil legges ut så snart denne er klar

 

Eksamensportalen på nettsiden til Trøndelag Fylkeskommune gir retningslinjer for organisering og gjennomføring av eleveksamen i de videregående skolene.

Eksamensportal

 

Har du spørsmål som gjelder eksamen, kan du kontakte:

 

Studieforberedende utdanningsprogram          Yrkesfag
Ingunn Barli                                                                Ingri Aunøien

 

Steinkjer fagskole

Bjørn Iver Eng 74177824   

Ingri Aunøien
Rådgiver
74 17 79 34 41 41 26 20
Sist oppdatert 22.01.2019