Eksamen

Eksamensportalen på nettsiden til NTFK gir retningslinjer for organisering og gjennomføring av eleveksamen i de videregående skolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
 

Har du spørsmål som gjelder eksamen, kan du kontakte:

 

Studieforberedende utdanningsprogram 
Ingunn Barli 74177936   

Yrkesfag 
Toril Aunan 74177889   

Yrkesfag
Ingri Aunøien 74177934 
Teknisk fagskole
Bjørn Iver Eng 74177824   

Sist oppdatert 09.04.2018