Eksamen

Du finner informasjon om eksamen på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/

Eksamensplan våren 2023 Steinkjer videregående skole

Kontakt disse om du spørsmål om eksamen:

Leif Arne Furunes
Rådgiver, eksamen og dokumentasjon
e-post: 
 74 17 76 17 / 913 26 073

Carl Martin Braarud
Rådgiver, eksamen og dokumentasjon
e-post: 
 74 17 78 74 / 402 94 539

Ingri Aunøien
Rådgiver, realkompetansevurdering, eksamen og dokumentasjon innenfor voksenopplæring
e-post:
 74 17 79 34 / 414 12 620

Sist oppdatert 11.01.2023