Hilsen fra rektor

Velkommen til skoleåret 2019 -2020!                                  

Steinkjer, juli 2019.      

En sommer går fort. Så legg merke til små ting i livet. Ett ærlig smil, gode ord og varme tanker. Så tenk på det når du ligger på brygga med føttene nede i vannet, grip da øyeblikket. 
Nyt sommerferien og slapp av – det er vel fortjent.

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Steinkjer videregående skole. Skolens mål er at alle elever skal få opplæring som er tilpassa og tilrettelagt for den enkelte. Alle elever vil derfor i samarbeid med kontaktlærer, faglærere og foresatte kunne planlegge opplæringa ut fra egne forutsetninger og valg underveis.

Skolen består av 11 programområder, både SF (Studiespesialisering, Media og kommunikasjon, Kunst/Design/Arkitektur, Idrettsfag) og YF (Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag, Design og Håndverk, Service og Samferdsel). Til sammen har skolen bortimot 1000 elever og 230 ansatte. Kontaktlærer møter deg første skoledag og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom skoleåret.

Første skoledag vil du få god informasjon vedrørende lærebøker, elevPC og programvare,
elevbevis på mobil (PocketID) og skoleskyss. Dette kan du også få informasjon om på skolens hjemmeside.

Vi legger stor vekt på samarbeid med foresatte/hjem. Vårt ønske er at det skal være lav terskel for å ta kontakt med skolen. Det inviteres til foreldremøte for VG1 elever like etter skolestart. I tillegg til foreldremøter inviteres elever og foresatte til kontinuerlig kontakt med skolen gjennom dataprogrammet IST Everyday. I dette programmet føres fravær, karakterer og underveisvurderinger i alle fag; samtidig som det er en pedagogisk plattform (kalender, kommunikasjon, fag, innleveringer, prøver osv…). Dette gir skolen, foresatte og elever mulighet til konkret samarbeid om utviklingen i læringsprosessene.

Vi har godt samarbeid med kommunens helsetjenester bl.a. med fast kontortid for helsesykepleier og psykolog. PPT og OT befinner seg i elevtjenesten. Skolens karriereveiledere og sosialpedagogiske- og spesialpedagogiske rådgivere har egne kontor i skolens B-fløy.

Høsten blir hektisk og mye skal på plass på kort tid. Nye elever, tidligere elever, nye bekjentskaper, nye fag og nye lærere.

Fortsett å vær raus med hverandre – alle har de beste intensjoner. Ta vare på hverandre og vær inkluderende.

Vi ønsker deg velkommen til skolestart torsdag 15. august 2019:

-          VG1 starter kl. 0815 oppmøte i Origo (vår kantine ved hovedinngangen)

-          VG2 starter kl. 10.00 oppmøte i Origo.

-          VG3 starter kl. 11.00 oppmøte i Origo.

 

Velkommen til Steinkjer videregående skole, 2019-2020.

Vennlig hilsen

Bente G. Svenning, rektor      

Rektor Bente G Svenning

 

Sist oppdatert 04.07.2019