Hilsen fra rektor

Jul.jpg

Desember 2018!

Vi hadde en god skolestart i august, med fokus på at alle skal finne seg godt til rette og komme i gang med opplæringen.

Nå er vi kommet til desember og vi er inne i en periode med mye og god jobbing, og vi er snart ferdige med 1. termin. Perioden fra nå og fram til midten av januar, er en tid hvor hver enkelt kan legge ekstra trykk på skolearbeidet.

Dette skoleåret har vi spesielt fokus på tett oppfølging, faglig oppdatering og vurdering, dette for å hjelpe elevene til god gjennomføring av skoleåret. Vi følger opp alt elevfravær, og vi vil ha en tidlig dialog med foresatte/foreldre når det er behov for det.

 Jeg vil fremheve våre verdier og visjon som kjennetegner Steinkjer videregående skole: 

Skolens visjon: Sammen i teori og praksis for å utvikle den enkelte
Skolens verdier: Engasjement, trygghet og trivsel, respekt, ambisjoner.

 

Læring kommer ikke av seg selv. Det er krevende å få ny kunnskap. Vi oppmuntrer alle til å øve på å lære nye ferdigheter og å få nye kunnskaper. Skal en lykkes, må en være villig til å legge en innsats i fagene gjennom lesing, skriving. regning og praktiske øvelser. Skolens ansatte vil hjelpe alle så godt de kan, men det er den enkelte elev som selv må gjøre hoveddelen av jobben. Viktig at ungdommene finner seg til rette ved skolen, og at de trives i skolemiljøet. Dette er en viktig forutsetning for at elevene skal få mest mulig igjen av skoleåret.

Vi er nå inne i en periode med foreldre-/ og elevsamtaler for VG1/VG2-klassene, og elevsamtaler for VG3-elevene. Dette er et viktig pitstopp for å kunne få og gi tilbakemelding om faglig ståsted, hva det må arbeides mer med og om skolemiljøet. I tillegg har vi gjennomført elevundersøkelsen, slik at vi kan følge opp resultatene og tilbakemeldingene fra hver enkelt klasse etter jul.

Det er elevene selv som er med på å sette standarden for det gode miljøet vårt. Målet er å få til en god skole der elever og ansatte trives, og der hver elev får et maksimalt læringsutbytte.

Jeg håper at alle vil gjøre sitt ytterste resten av skoleåret for at både hver enkelt og de rundt den enkelte skal få et godt og innholdsrikt skoleår ved Steinkjer videregående skole.

Jeg ønsker elever, foreldre/ foresatte og ansatte ei fin og trivelig tid fremover.

 Med vennlig hilsen Bente G. Svenning   

Rektor Bente G. Svenning

 

Sist oppdatert 21.12.2018