Hilsen fra rektor

Sommer.jpg

Skoleåret 2020 - 2021                             

Dette skoleåret har vært et annerledes skoleår. Situasjonen rundt korona har ført til mange ulike situasjoner. Mange planer er blitt endret og både elever og ansatte har måttet venne seg til utrygghet og usikkerhet. Gjennom trafikklysmodellen har vi vent oss til smitteverntiltak på skolen. Vi har imøtekommet de ulike trafikklysnivåene på vår måte. Hver dag har vi spritet/vasket hender når vi kommer til skolen, vi har måttet tilpasse oss gå-retninger i gangene, holdt avstand og vært hjemme om vi har vært syke, vi har hatt forsterket voksenkontakt i elevkantinen og hver og en har stått for vask av egen pult og stol, samt ulike overflater i klasserommet. Venting i kantina har også vært dagligdags, men med ro og tålmodighet har vi ventet på tur for å kjøpe mat. Skolen har vært gjennom alle trafikklysene, rødt, gult og grønt nivå og i tillegg vært nedstengt i 2 perioder. Takk til dere alle for innsatsen og den positive innstillingen dere har vist i denne spesielle tiden. Takk for deres sterke vilje og evne til å gjøre det beste ut av de ulike situasjoner vi har havnet i. 

Vi håper nå at vi nærmer oss slutten på pandemien, flere blir vaksinert og vi kan gradvis komme til-bake til normalen igjen. August 2021 tar vi fatt på et nytt skoleår 2021 – 2022, la oss håpe at vi da er tilnærmet tilbake til en normal skolehverdag. Vi er klare til å ta imot dere alle og ønsker dere velkommen tilbake til skolen.

Mange av våre elever er klare for andre drømmer, noen starter på ny skole, universitet eller høyskole, noen skal ut i lære og andre vil sikkert starte å jobbe. Vi på skolen ønsker dere alt godt og vi håper dere tar med dere de faglige, sosiale og mellommenneskelige ferdighetene dit dere kommer. 

Rektor ønsker alle våre elever og ansatte en riktig god og velfortjent sommer.

Til våre nye elever ønsker vi velkommen til skolen den 16. august 2021. Alle som får plass ved skolen, etter inntaket i juli måned, vil få en sms om når oppmøtetidspunktet blir.

 

Med vennlig hilsen

Bente G. Svenning, rektor

   

Rektor Bente G Svenning

 

Sist oppdatert 21.06.2021