Hilsen fra rektor

Rektor.jpg

Velkommen til nytt skoleår

 
Jeg vil ønske alle nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår ved Steinkjer videregående skole – skoleåret 2018-2019.

Skolens visjon og kjerneverdier er:

Skolens visjon:

Sammen i teori og praksis for å utvikle den enkelte. 

Skolens verdier:

Engasjement, trygghet og trivsel, respekt, ambisjoner.

Vi tar sikte på å skape læring både faglig og sosialt for alle våre elever. De ulike skolefagene har element av skaping i seg.

Som elev ved skolen vil du dele arbeidsfellesskap med mange andre ungdommer og voksne. Vi legger vekt på at du gjennom opplæringen skal bli god til å samarbeide og flink til å dele med andre. Dette vil være synlig i det daglige arbeidet i klassene, og kommer tydelig fram dersom din klasse skal delta i et av de mange internasjonale samarbeidsprosjektene som skolen har.

Som elev ved skolen skal du leve sammen med og daglig omgås svært mange andre. Vi legger derfor stor vekt på at vi skal ta hensyn til hverandre og vise respekt for alle i skolesamfunnet. Jeg ber deg derfor om å være romslig og akseptere at andre kan være forskjellig fra deg selv.

Ved Steinkjer videregående skole har vi lærere og andre ansatte som er engasjerte og gløder for jobben sin. Dersom vi skal få til godt og aktivt læringsmiljø i din klasse, er det like viktig at du også engasjerer deg, tar initiativ og deltar i de ulike aktivitetene.

Skolen vil ha tydelige forventninger til elevene. Vi gir «Tid til Mestring» - for alle blir motiverte av å mestre, og vi legger til rette for mestring hos alle elever. Læreren vil ha tydelige positive forventinger til elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi legger stor vekt på samarbeid med foreldre og foresatte, og ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med skolen. Det inviteres til foreldremøte for førsteårselevene i september. Både elever og foresatte kan ha kontinuerlig kontakt med skolen gjennom dataprogrammet SkoleArena. I dette programmet føres fravær, karakterer og underveisvurderinger i alle fag. Dette gir skolen, foresatte og elever mulighet til konkret samarbeid om utviklingen i læringsprosessene

Med dette vil jeg ønske hver enkelt av dere et godt og lærerikt skoleår!

 

Med hilsen

Bente G. Svenning, rektor

Sist oppdatert 06.08.2018