Hilsen fra rektor

Velkommen til Steinkjer videregående skole - skoleåret 2022-2023

Steinkjer videregående skole er en kombinert skole med både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram. Skolen vil, kommende skoleår, ha rundt 900 elever og 200 ansatte.

Dere er heldige! Mange av dere har kommet inn på det utdanningstilbudet dere ønsket dere. "Førstevalget" som det heter når dere søker videregående opplæring. Forskning viser at dette er en svært viktig forutsetning for å lykkes. Allikevel vil jeg gjerne minne om at det utdanningsløpet dere starter på, er krevende.

Manglende oppmøte og fravær er den største trusselen for at dere ikke lykkes. Fravær fører til at dere mister faglig læring og ikke minst, erfaringer fra å delta i arbeidsfellesskap. Den aller viktigste forutsetningen for at dere skal oppleve mestring og lykkes med dette skoleåret, er å være tilstede og å unngå fravær. Oppmøte betyr mye for all faglig læring. Det gir bedre sluttresultater, uavhengig av om dette er fra opplæring i bedrift, programfag eller fellesfag på skolen. 

Dere har kommet inn på et utdanningstilbud som både gir fagbrev og studiekompetanse. Forskning viser at om vi skal ha fortsatt vekst og utvikling her til lands, trengs faglært arbeidskraft. Skal vi skape en bærekraftig framtid i Norge og resten av verden, trengs kunnskap. Utdanning er den beste forsikring, både for den enkelte og for samfunnet. Framtida trenger dere!

Mitt viktigste budskap er derfor at dere møter på skolen, til hver time, hver dag. Alle har dårlige dager inni mellom. Enkelte dager er det tungt å komme i gang. Det kan være mange årsaker til at motivasjonen svikter. Om dere våkner en morgen og har mest lyst til å trekke dyna over hodet og bli i senga, forsøk heller å møte opp, snakk med kontaktlæreren din. Møt opp! Gjør ditt beste!

Som rektor håper jeg at hver eneste dag i dette opplæringsåret vil være fylt med innhold som er relevant for din framtid. Skolens ansatte er innstilt på å gjøre sitt beste for at dere skal bli best mulig rustet og forberedt på deltakelse i samfunn og yrke; både innenfor studieforberedende programområdet og yrkesfaglige programområder.

Som i samfunnet for øvrig, har skolen også et sett av lover og «kjøreregler». Blant disse er hvilke forventinger vi skal ha til hverandre. Kontaktlærer og klassen vil ha dialog om forventningene.

Dere skal også velge tillitselever. Elevene er representert over alt hvor viktige beslutninger fattes. Vi ønsker at dere deltar aktivt i skolens demokratiske organer, i skolemiljøutvalget, i kantinestyret og i elevråd. Det er opp til dere hvor god skole Steinkjer videregående skole skal være. Hjelp oss til å gjøre skolen vår til et enda bedre sted å lære og være. Vi ser fram til et godt samarbeid med dere.

Hold dere orientert om hva som skjer på skolen gjennom å følge med på skolens hjemmeside og på skolens Facebook-side. Bidra aktivt til at skolens omdømme blir beste mulig. Dere er viktige. Dere er skolens fremste ambassadører.

Alle vi som arbeider ved skolen håper du vil finne deg til rette og trives ved skolen, og at du får stort utbytte av det utdanningsåret som nettopp er begynt. Vi har høye forventinger til dere, men dere skal også stille høye krav og ha forventinger til skolen. Sett deg realistiske mål slik at du kan oppleve mestring.  Nødvendig arbeidsinnsats er opp til dere!

Vårt mål er at dere skal gjennomføre og bestå opplæringa. Dette krever innsats fra dere og fra oss, hver eneste dag dette skoleåret. Vårt viktigste mål er at dere skal lykkes!

Jeg gleder meg til å ta fatt på nytt skoleår sammen med dere.

Lykke til med skoleåret 2022-23!

Med vennlig hilsen Bente G. Svenning, rektor                 

Sist oppdatert 04.08.2022