Hilsen fra rektor

Velkommen som elev ved Steinkjer videregående skole!

Steinkjer videregående skole har et bredt utdanningstilbud, med 9 ulike utdanningsprogram innenfor både studieforberedende og yrkesfag. Vi har ca. 860 elever og 190 ansatte. Elevtallet vårt inkluderer også innføringsår for minoritetsspråklige elever. Vi gir videregående opplæring til både ungdom og voksne, og opplæring gjennom kriminalomsorgen i nordre del av Trøndelag.

Våre ulike utdanningstilbud bidrar til et levende og mangfoldig skolemiljø med rom for forskjeller.

Trygt og godt skolemiljø og relevant opplæring

Vårt mål er å gi relevant og motiverende opplæring. Der alle, uansett forutsetninger og ståsted, skal oppleve mestring og få fine opplevelser. Vi ønsker at du skal ha et trygt og godt skolemiljø der du blir sett og verdsatt for den du er.

Hos oss møter du godt kvalifiserte lærere som jobber for at du skal utvikle deg. Vår tverrfaglige elevtjeneste jobber sammen med lærerne for å fremme trivsel og tilhørighet parallelt med læring og faglig utvikling. Vi er opptatt av at du skal få en solid plattform for videre studier, arbeids- og samfunnsliv. 

Du kan påvirke egen skolehverdag gjennom å delta i elevrådsarbeid, og gjennom aktiv deltakelse i vurdering av eget arbeid og egen opplæring.

Vi ønsker at du gjør ditt ytterste for at både du og de rundt deg skal få et godt og innholdsrikt skoleår.

Det fysiske arbeidsmiljøet

Vi har tidsmessige og godt utstyrte undervisningslokaler, både klasserom, verksteder og andre spesialrom. Kantina og biblioteket ligger sentralt i skoleanlegget, og har moderne og innbydende lokaler.   

Skolen ligger sentrumsnært, med Guldbergaunet Idrettspark og Steinkjerhallen i umiddelbar nærhet til skolen.

Alle elever må delta i arbeidet med å holde god orden og redusere forsøpling. Det innebærer at alle skal rydde etter seg i kantina, i fellesarealene og på undervisningsrommene.

Vi som jobber på Steinkjer videregående skole møter elevene med tillit, respekt og forventninger.  

Vi gleder oss til å bli kjent med deg 😊

Med vennlig hilsen Liv Karin Olsen Flak, rektor

Sist oppdatert 29.04.2024