Hilsen fra rektor

Våren 2022       

Steinkjer videregående skole har tre kjerneoppgaver: Utdanning, utvikling og samfunnsinteraksjon. Lærerne, våre pedagoger, er også forskere, jo bedre deres forskning er, jo bedre blir den undervisningen elevene får. Steinkjer videregående skole er en IKO skole som tilsier at vi skal identifisere, kartlegge og følge opp våre elever så godt vi kan. Mange av dere elever har startet på en utdanning som krever mye av dere, og lærerne er der i deres utviklingsarbeid, og som ofte er en kombinasjon av utøvelse og refleksjon.

Vår hovedoppgave er å legge til rette for elevenes læring, motivere dere, og la dere få medvirke, både i læringsprosessene i fagene deres og i skoledemokratiet. Jeg oppfordrer dere til å delta aktivt i skoledemokratiet gjennom å bruke stemmen deres til å ytre meninger. Dette kan gjøres gjennom elevråd, skolemiljøutvalg og andre komiteer dere er deltakere i. Trygghet og gode relasjoner er et viktig grunnlag for læring. På vår skole bryr vi oss om hverandre, og har plass til alle uansett bakgrunn, legning, religion/livssyn, politisk tilhørighet og funksjonsevne. Vi inkluderer hverandre og viser toleranse for forskjellighet – alle er like viktige i fellesskapet ved Steinkjer videregående skole.

Den tredje kjerneoppgaven til skolen, samfunnskontakten, tar vi svært alvorlig. Det betyr at dere som elever får rikelig anledning til å møte regionens arbeidsliv, både innen offentlig sektor og næringsliv. Det gir gode muligheter til praktisk læring. Utnytt de mulighetene som byr seg. Mange av dere har valgt yrkesretta utdanningsprogram, andre har valgt program som i utgangspunktet er mer teoretisk retta og ikke peker mot et bestemt yrke. Jeg vet at dere alle, men kanskje spesielt dere som har valgt et yrkesretta utdanningsprogram, lærer det dere har bruk for! I skolens tradisjon ligger også vekten på kunnskapens egenverdi, og det fantastiske som ligger i det å lese, utforske, tenke kritisk, diskutere, utvise kreativitet, og samtidig å få utvida forståelse for kunnskapens rolle i samfunnet. Er du i tvil om veien videre, ta kontakt med våre karriereveiledere for en diskusjon og hjelp.

Mitt råd: Ta deg sjøl på alvor! Du har så mange evner, så mange talenter og egenskaper, så mange sider som kan dyrkes og utvikles i løpet av skoletida. Ta det på alvor.  Å ta deg sjøl på alvor betyr også å ta skoletida på alvor. Det er nå du har sjansen. Å ta seg sjøl på alvor betyr også å utfordre egne grenser. Tørre å gjøre det du egentlig ikke tør. Da flytter du grensene dine. Ta samfunnsansvar! Det tas på mange nivå. Det handler om det store, det å delta i samfunnet for å løse utfordringer og problemer.

Vi har startet på våren 2022 – vi har startet denne sammen. Det er lagt opp til gode relasjoner mellom lærer- elev –ansatte. Gi deg selv et handlingsrom slik at du kan gå ut av våren 2022 med hevet hode, vær stolt over dine prestasjoner, både på standpunkt og eksamensresultater eller du er glad for at du har fått en god lærlingekontrakt. 

Lykke til med vårhalvåret 2022, og med eksamenstiden (når den tiden kommer).

Med vennlig hilsen Bente G. Svenning, rektor                 

Sist oppdatert 06.01.2022