Har du søkt videregående skole fra høsten 2023?

Her finner du informasjon om utdanningsprogram, søknadsfrister og hvordan du søker.

Denne filmen forsøker å vise hvordan det er å være elev hos oss.


Har du spørsmål knyttet til inntaket? Du finner informasjon med spørsmål og svar på hjemmesida til Trøndelag fylkeskommune: www.trfk.no/inntak2 

1.mars var ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. For en del grupper var søknadsfristen 1. februar.

Her finner du mer informasjon om søknadsfrister og hvordan du søker.

Her kan du lese mer om utdanningsprogram og søking.

Nærskole

Det er viktig at du gjør deg kjent med hva som er din nærskole før du søker.

Her kan du lese mer om inntak til videregående opplæring

Foreldre; en viktig diskusjonspartner

Disse artiklene fra utdanning.no og karriereveiledning.no tar for seg betydningen av foreldres rolle i ungdommenes karrierevalg og kommer med noen tips til hva det kan være lurt for deg som forelder å tenke på.

Foreldre som veiledere | Utdanning.no

Tips til foreldre og foresatte | Utdanning.no

Karrierevalg | Karriereveiledning.no

Nettsidene til Trøndelag fylkeskommune

Foreldreguiden til videregående

Vi vet at foreldrenes betydning og påvirkning i valg av utdanningsprogram på videregående er stor. Fylkeskommunen har derfor laget Foreldreguiden til videregående, som skritt for skritt forteller foresatte om overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring. Det er mye som er forandret i videregående opplæring siden foreldre og foresatte selv gikk der.

Foreldreguiden til videregående

Karriereveiledning i skole

Fylkeskommunen har også laget en ny side som heter Karriereveiledning i skole. Under «Studieforberedende» og «Yrkesfag» er det lagt ut filmer om utdanningsprogram.

Har du spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon på våre nettsider under knappen FINN ANSATT
.

Lenker:

Foreldreguiden til videregående

Vilbli.no Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune: Inntak til videregående opplæring

VIGO - Her finner du info om utdanningsprogram, søknadsfrister og hvordan du søker

Informasjon til minoritetsspråklige søkere

Kontaktinformasjon inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Voksenopplæring og eksterne kurs

Sist oppdatert 11.04.2024