Oppfølgingstjeneste

OT-veileder gir veiledning og hjelp til ungdommer som vurderer å avbryte skolegangen, og de tar kontakt med ungdommer som ikke er i videregående opplæring. Videre kartlegger de den enkelte ungdoms behov og de forsøker å bidra slik at den enkelte kommer i gang med opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak.

OT-veileder Aud Randi Johnsen

 

Telefon: 74 17 78 56

E-post: 

 

 

Sist oppdatert 04.08.2022