Oppfølgingstjeneste

OT-veileder gir veiledning og hjelp til ungdommer som vurderer å avbryte skolegangen, og de tar kontakt med ungdommer som ikke er i videregående opplæring. Videre kartlegger de den enkelte ungdoms behov og de forsøker å bidra slik at den enkelte kommer i gang med opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak.

OT-veileder Aud Randi Johnsen

 

Telefon: 74 17 78 56                                                                                                                        E-post: 

 OT-veileder Anders Skevik   

                                                                                                  Telefon: 74 17 78 34                                                                                                                           E-post:

Skoleåret 2023-2024 er Anders OT-veileder og formidlingskoordinator.

Sist oppdatert 13.12.2023