Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste

Miljøveileder Svein Inge Bratberg  

Svein Inge Bratberg

Telefon: 74 17 80 63

E-post:

Miljøveileder jobber i hovedsak ute blant elevene og følger opp elever som av ulike årsaker faller litt utenfor. Svein Inge er også elevrådets kontaktperson.

Sosialpedagogisk rådgiver Nina Værdal

Nina Værdal

Telefon: 74 17 80 05

E-post: 

Sosialpedagogisk rådgiver Anne Lise Austmo

Rådgiver Anne Lise Austmo

Telefon: 74 17 78 46

Mobil: 98 84 31 70

E-post:

De sosialpedagogiske rådgiverne kan gi deg veiledning og hjelp i forbindelse med personlige og sosiale vansker.

Sist oppdatert 29.08.2019