Foreldremøte Vg2-trinnet

Til foresatte og elever på VG2 skoleåret 2018-2019

Invitasjon til foreldremøte

Vi ønsker alle foresatte og elever på Vg2-trinnet velkommen til foreldremøter.

Tid: Mandag 29. oktober 2018 kl. 18.30

Sted: Steinkjer videregående skole, elevkantina, bruk skolens hovedinngang

Program

Del 1 kl. 18.30 – 19.30: Felles i elevkantina i Origo.  

Tema: Elevenes læringsmiljø

  • Innledning ved assisterende rektor Liv Karin Olsen Flak
  • Gruppepress og sosiale mekanismer blant ungdom, ved Bjarne Lervang, psykolog og teamleder ved seksjon elevtjenester og inntak i Trøndelag fylkeskommune
  • Motivasjon og elevenes valgkompetanse, ved karriereveilederne Nina B. Skrattalsrud og Frank Brevik 

Del 2 kl. 19.30 – til ca. kl. 20.15: Vil foregå på de enkelte programområdene.  

Her vil avdelingsledelsen og kontaktlærerne være til stede.  

Vi serverer kaffe fra kl. 18.15.

Velkommen!                         

Med hilsen

Bente G. Svenning, rektor 

Programområder og klasser på Vg2-trinnet 2018-2019 

Utdanningsprogram

Programområde, klasse, kontaktlærere

Avdelingsleder

Teknikk og industriell produksjon

Elektrofag

Kjøretøy-2KJA – Ståle J. Braset

Industriteknologi–2INA – Rolf Storli

Arbeidsmaskiner -2ARA – Per N. Opheim

Bilskade/lakk/karosseri-2BIA – Dagfinn Sundet

Elenergi-2EEA – Jan F. Inderdal

Data og elektronikk-2DEA - Jon Helge Normann

Arve Austheim

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Bygg- og anleggsteknikk

Kokk og servitør-2KSA – John Hallem

Matfag-2MFA – John Hallem

Salg, service og sikkerhet-2SSAA - Mary Ann Bruem

Byggteknikk-2BYA - John Olav Kringen

Torbjørn Hals Strøm

Helse- og oppvekstfag

Barne- og ungdomsarbeiderfag:

2BUA – Grete Lona Veie

Helsearbeiderfag:

2HEA -  Millie L. Johansen

Hudpleie:

2HUA – Siv Aurstad

Kari Trøan Aune

Medier og kommunikasjon

Kunst design og arkitektur

2MKA – Rannveig Skillingstad

2KDA – Håkon Kuntze

Tore Mølnvik

Studiespesialisering

Realfag

Språk, samfunnsfag og økonomi

2STA – Ivar Meistad

2STB – Karoline Sørli Jensås

2STC – Katrine Knudsen Allegre

Bjørg Helland

Idrettsfag

2IDA – Heidi Austad og Ulla K. Melhus

2IDB – Synnøve L. Ystad og Hanne Mauring

Stian Ludvigsen