Inntak

framside.jpg

Vi regner med at dere som leser denne nyhetssaken, har fått SMS fra inntakskontoret om skoleplass og har takket ja.

Velkommen til nytt skoleår

Velkommen som elev ved Steinkjer videregående skole.

Vi regner med at dere som leser denne nyhetssaken, har fått SMS fra inntakskontoret om skoleplass og har takket ja.

NB! Alle spørsmål om inntak i løpet av sommeren må rettes til inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktinformasjon inntakskontoret

Skolestart for alle elever er torsdag 16. august 2018.
I starten av august vil vi på vår hjemmeside legge ut mer informasjon som gjelder skolestart og nytt skoleår.

Foreløpig inntakskalender Trøndelag  

1. gangs inntak 10. juli 2018
Svarfrist  23. juli 2018

2. gangs inntak ca. 9. august 2018
Svarfrist 14. august 2018