Påbygg for lærlinger

Er du elev ved en videregående skole på Vg2 yrkesfag med oppstart som lærling høsten 2021? Eller har du allerede begynt som lærling? Da kan du fra høsten 2021 få mulighet til å ta fag som gir deg studiekompetanse i løpet av læretiden.

Les mer