Endret parkeringsordning og bussoppstilling

Ved skolestart er det etablert en ny ordning med parkering og bussoppstilling ved skolen.

Hovedbudskapet er at ingen biler skal parkere eller kjøre på bussoppstillingsplassen sør for skolen. Det etableres "kiss&ride" langs med Idrettshallen ved skolen. Det blir informert om dette på første skoledag til alle elever.