Idrettsfag

Her kan motiverte og aktive idrettsutøvere fordype seg i sin idrett i kombinasjon med studieforberedende utdanning. I tillegg vil de få god kompetanse innenfor treningslære, treningsledelse og idrett og samfunn som er viktige fag innenfor programområdet. Idrettsfag består av både programfag og fellesfag. Fellesfag er fag alle elever må ha; matematikk, naturfag, norsk, engelsk, geografi, historie, samfunnsfag og religion og fremmedspråk. Ved å gjennomføre 3 år på idrettsfag får du studiekompetanse og er dermed kvalifisert for høyere utdanning.

Vi har følgende valg innenfor idrettsfagene:

Toppidrett Fotball

Skolen har to meget godt skolerte trenere som gjennomfører treningene med våre elever. Treningen er godt tilpasset fotballsesongen og det legges vekt på både ferdighetsutvikling, basistrening og skadeforebygging.

Toppidrett Håndball

Treningene er lagt opp i samarbeid med Levanger Håndballklubb. Det legges opp til 2 økter håndballundervisning hvor det fokuseres på å utvikle rene håndballferdigheter og basisferdigheter som kreves for å bli en god håndballspiller.

Toppidrett Rytter

Her gjennomføres det to treninger hver uke på Sandslia Ridesenter. Treningene legges opp og gjennomføres av godt utdannet rideinstruktør i godt samarbeid med skolen. I tillegg deltar elevene på to økter på skolen der basistrening, skadeforebyggende og allsidig trening gjennomføres.

Breddeidrett

På breddeidrett har vi et bredt spekter av idretter representert. Innenfor denne gruppen har vi også en utholdenhetsgruppe som har egne treninger en gang pr uke. Ellers legges det opp til både allsidig aktivitet og trening innenfor egen idrett. Vi har lærere med ulik bakgrunn og som til sammen har god kompetanse innenfor mange idretter. Det er ikke nødvendig å være aktiv i en idrett om man velger breddeidrett, men det er viktig å være glad i å trene.

Valg innenfor teorifag:

Matematikk

På studieforberedende utdanningsprogram for idrettsfag kan du, på lik linje med studiespesialiserende utdanningsprogram, velge mellom to ulike matematikkfag. Dette valget tar du i VG1. Du kan velge mellom 1P, praktisk matematikk og 1T, teoretisk matematikk. Du vil få mer informasjon og veiledning om riktig valg av matematikkfag i løpet av de første skoledagene.

På vg2 har du mulighet til å velge enten R1 (realfagsmatematikk) eller S1 (samfunnsfaglig matematikk) i stedet for 2P (praktisk matematikk). Dette gir fordypningspoeng på en del videre studier og er også fag som kreves på enkelte studier.

Fremmedspråk

Vi tilbyr nivå II i spansk og tysk. Dette er altså språk du kan fortsette med fra ungdomsskolen. Ønsker du å bytte fremmedspråk, kan du velge spansk eller tysk. For elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, tilbyr vi tysk.

Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal du ha fremmedspråk i to år på videregående skole. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal ha fremmedspråk i tre år. Hvis du ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen medfører dette at du ikke kan velge Toppidrett eller Breddeidrett på vg3.

Du lærer

 • om fysisk aktivitet og trening
 • om treningsledelse og om planlegging og gjennomføring av arrangement
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • om treningsplanlegging og prestasjonsutvikling
 • om idrettens verdigrunnlag
 • om idrett og samfunn
 • om ulike idrettsaktiviteter og friluftsliv

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • ha gode ferdigheter i én eller flere idretter
 • innstilt på å jobbe med teorifag i tillegg til de ulike idrettsfagene

Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no