Idrettsfag

idrett

Her kan motiverte og aktive idrettsutøvere fordype seg i sin idrett i kombinasjon med studieforberedende utdanning. I tillegg vil de få god kompetanse innenfor treningslære, treningsledelse og idrett og samfunn som er viktige fag innenfor programområdet. Vi har følgende tilbud:

Toppidrett Fotball:

Skolen har to meget godt skolerte trenere som gjennomfører treningene med våre elever. Treningen er godt tilpasset fotballsesongen og det legges vekt på både ferdighetsutvikling, basistrening og skadeforebygging.

Toppidrett Håndball:

Treningene er lagt opp i samarbeid med Levanger Håndballklubb. Det legges opp til 2 økter håndballundervisning hvor det fokuseres på å utvikle rene håndballferdigheter og basisferdigheter som kreves for å bli en god håndballspiller.

Toppidrett Rytter:

Her gjennomføres det to treninger hver uke på Sandslia Ridesenter. Treningene legges opp og gjennomføres av godt utdannet rideinstruktør i godt samarbeid med skolen. I tillegg deltar elevene på to økter på skolen der basistrening, skadeforebyggende og allsidig trening gjennomføres.

Breddeidrett:

På breddeidrett har vi et bredt spekter av idretter representert. Innenfor denne gruppen har vi også en utholdenhetsgruppe som har egne treninger en gang pr uke. Ellers legges det opp til både allsidig aktivitet og trening innenfor egen idrett. Vi har lærere med ulik bakgrunn og som til sammen har god kompetanse innenfor mange idretter. Det er ikke nødvendig å være aktiv i en idrett om man velger breddeidrett, men det er viktig å være glad i å trene.

Du lærer

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse og arrangement
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • treningsplanlegging og prestasjonsutvikling
 • idrettens verdigrunnlag
 • idrett og samfunn
 • ulike idrettsaktiviteter og friluftsliv

Du bør være

 • være interessert i helse og fysisk aktivitet
 • være innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • ha gode ferdigheter i én eller flere idretter
 • Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår

 • generell studiekompetanse til høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser

Arbeidssteder kan være

 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no