Studiespesialisering

Studiespes

Målet med å være elev ved studiespesialisering (ST) er å få et vitnemål som gir deg anledning til å søke utdanning på universiteter og høgskoler. 

De siste årene har vi hatt god søkning til skolen vår, og elevundersøkelsen forteller at elevene trives godt.

På Verdal videregående skole har vi fokus på hver enkelt elev og på studiespesialisering er det to kontaktlærere i de aller fleste klassene. Dette gir tett og god oppfølging av den enkelte elev, spesielt det første året på videregående skole. Samtidig har hver klasse miljøgrupper, i tillegg til tillitselevene, for å skape et godt klassemiljø. Dette skaper gode rammer elevene og legger til rette for god læring i et stabilt klassemiljø.

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse, økonomi og entreprenørskap
 • historie og ulike samfunnsfag
 • språk
 • e-sport - E-sport er videospill i en formalisert form for konkurranse eller prestasjonsutøvelse som foregår på et visst profesjonelt nivå. All sportslig aktivitet som benytter datamaskiner og ofte datanettverk, som direkte regelgivende forutsetning for spillet som utøves gjelder som e-sport.

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag og utvikle evnen til kritisk tenkning og refleksjon
 • nysgjerrig og ha lyst til å utforske innenfor ulike fag og tema
 • interessert i kultur og samfunn
 • samarbeidsvillig, strukturert og disiplinert

 

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  Studiespesialisering består av både programfag og fellesfag. Fellesfag er fag alle elever må ha; matematikk, naturfag, norsk, engelsk, geografi, historie, samfunnsfag og religion, kroppsøving og fremmedspråk. Programfag er fag du velger å fordype deg i, hovedsakelig i Vg2 og Vg3. Du velger ett programområde og fag du ønsker å ta etter jul i Vg1. Det er muligheter for å kombinere fag fra ulike programområder. Både elever og foresatte vil få informasjon om valg av programområde og fag i løpet av det første året på studiespesialisering.

  Matematikk

  På studiespesialisering kan du velge mellom to ulike matematikkfag. Dette valget tar du i Vg1. Du kan velge mellom 1P, praktisk matematikk og 1T, teoretisk matematikk. Du vil få mer informasjon og veiledning om riktig valg av matematikkfag i løpet av de første skoledagene. 

  Fremmedspråk

  Vi tilbyr nivå II i spansk og tysk. Dette er altså språk du kan fortsette med fra ungdomsskolen. Ønsker du å bytte fremmedspråk, kan du velge spansk eller tysk. For elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, tilbyr vi tysk.
  Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal du ha fremmedspråk i to år på videregående skole. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal ha fremmedspråk i tre år.

 • Andre år

  Vg2 består av tre programfag og fellesfag. Du må velge deg et programområde, enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. To av programfagene du velger må være innenfor det programområde du har valgt. Det tredje programfaget kan komme fra begge programområdene eller annet studieforberedende programområde (f.eks. e-sport).

  Vg2 Realfag

  Tilbud innen realfag på VG2

  • Biologi 1  
  • Kjemi 1
  • Fysikk 1 
  • Matematikk S1 
  • Matematikk R1
  • Programmering/modellering

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Tilbud innenfor språk, samfunnsfag og økonomi

  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Sosialkunnskap
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Økonomistyring
  • Entreprenøskap og bedriftsutvikling
  • Internasjonal engelsk
 • Tredje år

  Vg3 består av tre programfag i tillegg til fellesfag. Du må fortsette med de to programfagene fra ditt valgte programområde fra Vg2. Videre velger du selv om du vil fortsette med ditt valgfrie programfag fra Vg2 eller om du vil velge et nytt programfag fra Vg2 eller Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram.

  Vg3 Studiespesialisering

  Innenfor realfag tilbyr vi følgende: 

  • Biologi 2 
  • Kjemi 2  
  • Fysikk 2 
  • Matematikk S2 
  • Matematikk R2

  Innenfor språk, samfunnsfag og økonomi tilbyr vi følgende

  • Sosialkunnskap/politikk og menneskerettigheter/sosiologi og sosialantropologi
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
  • Samfunnsfaglig engelsk 
  • Økonomi og ledelse

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no