Sosialpedagogisk rådgiver

Våre avdelingsledere er også sosialpedagogiske rådgivere. De har kontor i administrasjonsfløyene. De kan hjelpe deg med:

  • Bistår elever når utenomfaglige saker gjør det vanskelig å være ungdom
  • Driver frafallsforebyggende arbeid
  • Hjelper elevene med å få kontakt med hjelpepersoner utenfor skolen
  • Følger opp hybelboere
  • Følger opp saker knytta til krenkelser av elever
  • Organiserer samarbeidet med BUP og helsesøster i skolen
  • Samarbeider med kommunene i Indre Namdal
  • Bistår elever i forholdet mellom heim og skole

Ta kontakt her:

Sist oppdatert 08.07.2021