Skolehelsetjeneste

Har du behov for noen å snakke med ang psykisk helse, fysisk helse, faglige utfordringer, lite motivasjon for skole, prevensjon e.l, logg deg inn på Elevhjelpa.no. Der får du ulike valg ut i fra behov.
Du kan også ringe Familiebasen - 94803158 og avtale time.

Ellers kan leder for Elevtjenesten på skolen være behjelpelig

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom finner du i det gule bygget på den andre siden av idrettsparken. Helsestasjonen er betjent hver mandag og torsdag kl. 13-15, men det er bare å ringe og avtale tid på telefon 74312217 / 74 31 22 20 / 991 68 466.

Les mer om helsestasjon for ungdom i Grong kommune her:
Helsestasjon

Sist oppdatert 01.08.2022