Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du:

  • Ikke har søkt videregående opplæring
  • Ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • Har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • Ikke er i arbeid
  • Har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvinsing for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

 Oppfølgingstjenesten for ungdommer i kommunene Snåsa, Høylandet, Lierne, Grong. Røyrvik og Namsskogan er Gro Madla.

Dersom du står uten skoleplass, eller har spørsmål knytta til utdanning/aktivitet til høsten kan du ta kontakt med Gro Madla på SMS 93068038.

Ta kontakt med Gro Madla

Gro Madla
OT-veileder
74 17 54 69 93 06 80 38
Sist oppdatert 21.06.2021