Spesialpedagogisk rådgiver

Jorunn Dahl Flasnes
Spesialpedagogisk rådgiver Jorunn Dahl Flasnes. Foto: Silje Hindrum Løvli.

Vår spesialpedagogiske rådgiver heter Jorunn Dahl Flasnes. Hun har kontor i administrasjonsfløya, og har blant annet følgende oppgaver:

  • Gir informasjon og veiledning i forbindelse med elever som trenger spesielt tilrettelagt opplæring
  • Har ansvar for overføringsmøter med kommunene og skole/arbeidsplass
  • Er skolens representant i ansvarsgrupper for elever med spesielle behov
  • Koordinerer spesialundervisning
  • Er skolens kontaktperson til PPT
  • Sikrer overgangen for elever til annen skole
  • Bistår i søkeprosesser for elever med spesielle behov
  • Bistår lærere med tilgang til arkivdokumentasjon
  • Samarbeider med BUP/habiliteringstjenesten

Ta kontakt her:

Sist oppdatert 08.07.2021