Praksisbrevordningen

Praksisbrevordningen.png

Trøndelag fylkeskommune skal nå tilby praksisbrev som en ny opplæringsordning ved Levanger videregående skole

Praksisbrevet gir grunnkompetanse inn mot et fagbrev, og ordningen har en tidsramme på 2 år for praksisbrev og 4 år for fullt fagbrev. Det er et praktisk tilbud som er rettet mot elever som står i fare for å falle ut av skolen, og som har bruk for et mer praktisk skoletilbud.

Praksisbrevkandidaten skal ha 4 dager i bedrift og 1 dag med fellesfag (norsk, matematikk og samfunnsfag) på skolen i uka. I samråd med bedriften vil skolen følge opp med praksisbesøk, og være med på å støtte og veilede eleven under hele opplæringen.

Ved å bruke arbeidsplassen som læringsarena viser det seg at elevene opplever hverdagen som meningsfull, motiverende og givende. De opplever det å være i et fellesskap med dyktige medarbeidere, få tid og anledning til å utvikle seg i sitt eget tempo og arbeide med praktiske og relevante arbeidsoppgaver har bidratt til at elevenes mestring og motivasjon for å fullføre skolen har økt.

Praksisbrevordningen

 

Sitat elev:

"Ja, om du ikke møter på skolen, så går det jo bare ut over deg selv, men om du ikke møter på jobb, så går det ut over alle andre.

Vi setter jo ikke inn ekstra personer på jobb for å forsikre oss om at det er nok folk på jobb om én ikke møter, så klart jeg møter på jobb."

Mer informasjon Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside: Praksisbrevkandidat - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)