Ungdata-undersøkelsen

Ungdata-undersøkelsen i Trøndelag 2024.png

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen blant elever på videregående skole. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 9 til 14.

Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Informasjonsbrosjyre (pdf-format)