Frist for å søke om spesiell tilrettelegging til eksamen

mvgs

Søknadsskjema fås på kontoret eller via kontaktlærer. Søknaden må ledsages av dokumentasjon av nyere dato.