Frist for privatistoppmelding vår

Privatistweb

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/