Informasjonskveld for Gimse og Eid ungdomsskoler

Melhus vgs

Elever og foresatte på Gimse og Eid ungdomsskoler inviteres til informasjonskveld om videregående opplæringstilbud i Melhus og Gauldal på Melhus videregående skole.