Informasjonskveld for elever og foresatte på 10.trinn

Melhus vgs

Elever og foresatte på Gimse, Eid, Skaun og Øya ungdomsskoler inviteres til informasjonskveld om videregående opplæringstilbud.

Kl 18.00-19.30: Eid, Skaun og Øya

Kl 19.30-21.00: Gimse