Elevundersøkelsen 2019

elevundersøkelsen.jpg

Gjennom Elevundersøkelsen får du mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel ved skolen.

Når du har fått passord av kontaktlæreren din, kan du gå inn via lenken under og svare på elevundersøkelsen.

Her kan du besvare elevundersøkelsen

Resultatene fra undersøkelsen blir brukt av skolen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø, og de brukes også av skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret opplysninger om eleven. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at disse personopplysningene blir behandler riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og de må følge samme regelverk om personopplysninger.

Informasjon til elever 

Informasjon til foresatte