Informasjonsmøter for VG1

jenter i biblioteket.jpg

Informasjonsmøtene holdes fysisk eller digitalt. Invitasjon og informasjon om rom og møteform kommer snart fra kontaktlærer.

Tirsdag 30. januar inviterer vi til informasjonsmøte for elever og foresatte på vg1. For detaljer om innholdet for de ulike programområdene; se nedenfor. 

Program vg1 ST

Hovedtemaet for 1ST denne kvelden blir fagvalg. Det vil bli fagtorg der elever og foresatte vil kunne møte faglærere og spørre dem om de ulike programfagene. 

18.00 -18.30: Fellesmøte i auditoriet om skolemiljø og skolens programfagtilbud

18.35 -19.15: Klassevise møter 

19.15 - 20.00: Fagtorg. Informasjon om programfag elevene kan velge på vg2. Faglærere vil være tilgjengelige for informasjon 

Program vg1 ID

18.00 -19.00: Informasjon om skolemiljø og læringsmiljøet i klassen. 

Program vg1 YF

Møtene holdes klassevis. Informasjon om rom evt digital møteinnkalling kommer fra kontaktlærer.

18.00 -19.00: Informasjon om skolemiljø og læringsmiljøet i klassen. Planer og tema for resten av dette skoleåret. Søknad til vg2.