Førsteinntaket er nå klart

trapp ute med elever 1.jpg

Alle med ungdomsrett som har søkt videregående skole i Trøndelag har nå fått tilbud om skoleplass. 88,6 prosent av disse har fått førsteønsket oppfylt.

Husk svarfrist 17. juli 

Svarfristen etter første inntak er satt til 17. juli. Dersom du ikke vil miste skoleplassen til høsten, er det er viktig at du husker å takke ja til plassen innen fristen. De som har søkt trenger ikke vente på SMS eller brev. Alle som har søkt kan gå inn på vigo.no for å sjekke tilbudet de har fått.  Andreinntaket gjennomføres 2.august med svarfrist 9.august.

Mer informasjon om inntaket finner du her:

Pressemelding om inntaket

Hold deg oppdatert på fylkets sider. Her finner du også kontaktinformasjon dersom du har noen spørsmål:

Trøndelag fylkeskommune - om inntaket