Krav om dokumentasjon for fravær gjeninnføres fra høsten 22

kopp og snørrpapir.jpg

Fra skolestart høsten 2022 har regjeringen besluttet å gjeninnføre fraværsgrensa. Det betyr at alt helserelatert fravær igjen må dokumenteres med attest fra relevante helseinstanser for ikke å telle på "10%-regelen". 

Elevene kan ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner dersom dette skal unntas å telle mot fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig. Alt helserelatert fravær vil igjen komme på vitnemålet bortsett fra inntil 10 dager i løpet av skoleåret - som det kan søkes om å få unntatt etter forskriften § 3-45.

Fraværskode «Midlertidig kode syk» vil etter skolestart 22/23 ikke lenger kunne brukes i Everyday.

Les mer om dette i pressemeldinga fra regjeringa her:

Regjeringens beslutning om å gjeninnføre fraværsgrensa