Ordensreglement

NB! Dette ordensreglementet gjelder fra 1. august 2021. Det er noen endringer fra det forrige reglementet.

Felles ordensreglement for elever

Formålet med ordensreglementet er å bidra til å gi et godt og trygt læringsmiljø. Ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi regler om:

  • Målsettinger for skolemiljøet
  • Retningslinjer for oppførsel
  • Konsekvenser av brudd på retningslinjene

Les ordensreglementet for de videregående skolene her: 

Ordensreglement

Sist oppdatert 21.06.2021