Vil du vise fram yrket ditt?

jobbskyggedag!.png

Elever ved Melhus videregående skole ønsker å jobbskygge. Det vil gi dem mulighet til å få kjennskap til ulike yrker, og gi dem en smakebit på en dag ute i en virkelig jobb. En slik dag gjør sammenhengen mellom utdanning og karrierevalg tydelig for dem, og de får unik innsikt i hva som kreves av kunnskap og ferdigheter i det "ordentlige" arbeidslivet. Snart skal de ta viktige valg for egen framtid, og du kan være med å gi dem verdifull kunnskap her.

Har du en jobb du trives i? Er stolt av? Kan du tenke deg å bli jobbskygget? Har du lyst til å fortelle om din utdanningsvei og vise fram mulighetene en har i yrkeslivet? Inviter en elev med på jobbskygging fredag 1. november!

Du vil få besøk av en motivert elev fra Melhus videregående som ønsker å finne ut mer om utdanning og jobb. Du vil få en unik mulighet til å høre hva elever i dag tenker om framtid og arbeidsliv. Du får anledning til å vise fram din arbeidsplass og høre elevens opplevelse av den.

Jobbskygging skal være virkelighetsnært, og vi oppfordrer til å la elevene får være med på det meste som skjer denne dagen.

Er dette noe for deg og din arbeidsplass?

Ta kontakt med oss via   Det er viktig for oss å vite litt om hvilken kompetanse som er nødvendig i din jobb, slik at vi kan koble deg sammen med en elev med sammenfallende interesser.

Vennlig hilsen 500 elever ved Melhus videregående skole!