Fravær av helsegrunner

kopp og snørrpapir.jpg

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Kunnskapsdepartementet har vedtatt å forlenge bestemmelsen om at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. Foresatte til elever under 18 år må likevel levere fraværsmelding. Elever over 18 år må levere egenmelding.

Dette gjelder ikke bare koronarelaterte helseplager. Tannlegebesøk, besøk hos psykolog, vanlige legetimer som man tidligere har ført som dokumentert fravær, vil også falle under denne ordningen.

Det vil si at fravær av helsegrunner skoleåret 2020/2021 - uansett årsak - fra og med skolestart i august og ut dette skoleåret ikke skal føres på vitnemål  og kompetansebevis.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville møtt på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. For vurdering av nyoppståtte symptomer (feber, hoste, tungpustethet, tap av lukte- eller smaksans, sår hals og generell sykdomsfølelse) kan du bruke Helsenorges koronasjekk

Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Det betyr at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god:

Råd fra UDIR om når du skal være hjemme om du er syk

Du skal ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

Når du må være hjemme, og er frisk nok til å gjøre skolearbeid

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, så kan læreren avtale med deg at du disse dagene i stedet jobber med skolearbeid hjemmefra. Hvis du gjør det skolearbeidet som er avtalt så kan dette regnes som organisert studiearbeid, og da får du ikke fravær.

Når du må være hjemme, og er for syk til å gjøre skolearbeid

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid eller av andre grunner ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra så må du levere bekreftelse fra en foresatt. Hvis du er over 18 år skal du levere egenmelding.

Er du eller foresatte i risikogruppen?

Om du lurer på hvordan dette vil påvirke skolegangen din, må du ta kontakt med skolen. I de tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må dette avklares med legen din.

FHI har forsøkt å visualisere dette med vurdering/testing/mulig smitte med de to tabellene under: