Minnebok for Nasratullah

rose.jpg

Det har vært tunge dager. Nasratullah Hashimi ble brått revet bort mandag kveld. Det som har skjedd er både uforklarlig og trist.

Onsdag ble det holdt minnestund for Nasratullah Hashimi for klassekamerater, venner og lærere. Vi har opprettet et stillerom der det ligger en bok der de som ønsker kan skrive en siste hilsen. Minneboka ligger der ut denne uka. Der står også lys og et bilde av Nasrat. 

Elevtjenesten er tilgjengelig for dem som lurer på noe, eller har behov for noen å prate med. Trondheim kommune har også opprettet en pårørendetelefon: 907 56 904

Vi håper dere tar godt vare på hverandre og støtter hverandre i denne tunge tiden.