Privatist?

Eksamensbord hall 3.jpg

Melhus vgs skal avvikle en del eksamener for privatister nå i vår. 

Eksamenene finner sted i Melhushallen (se bilde nederst på siden her):

  • Muntlig-praktiske eksamener i idrettsfag
  • Skriftlig eksamen i ulike fag 19.mai, 22.mai, 25.mai, 26.mai og 29.mai. 

Har du spørsmål rundt avviklingen av eksamen, bør du ta kontakt med skolen. Om regler rundt gjennomføringa; se her:

Informasjon om privatisteksamen fra Trøndelag fylke

Smittevernregler

Fylkets regler for smittevern ved privatisteksamen i vår

Melhushallen

Bildet under viser hvor du kan finne hovedinngangen til hallen; på oversiden av bygget. Parkeringsmuligheter finnes ved siden av Melhushallen, og busstoppet nærmest skolen er markert med blått. 

Melhushallen med hovedinngang