Velkommen til et nytt skoleår

tante knute anemarka.jpg
Foto: Tor Borthen

Første skoledag for elever er torsdag 16. august 2018. Her finner du mer informasjon om skolestarten i august, og hva du må sette deg inn i før første skoledag.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår, og i skolestarten vil vi legge til rette for at du får en trygg og god start. I de første ukene har vi fokus på å skape et klasse- og skolemiljø som skal være en trygg ramme for alle i læringssituasjonen. Vårt mål er å gi muligheter for alle!

Skolestartsprogram

Programmet for de to første skoledagene finner du HERSom du ser vil du som begynner som elev i vg1, vg2 YF og vg3 PB få tilbud om individuell samtale med kontaktlæreren din første skoledag. Du kan lese mer om den nye skolestarten HER

Før skolestart 16. august er det en del ting du må sette deg inn i. Mye blir nytt i år. I juli vil du få et inntaksbrev i posten. Der vil du finne viktig informasjon for deg som skal begynne som elev hos oss. 

Skjema og reglement

I tillegg trenger vi noen opplysninger om deg som du må fylle ut før skolestart. Under finner du lenke til noen digitale skjema. De åpnes for utfylling/"påmelding" 10. juli, og det er viktig at du fyller ut disse før skolestart.

Alle elever (nye og gamle) fyller ut elevskjemaet. Se lenke under:

https://trondelag.pameldingssystem.no/informasjon-om-elev-og-foresatte-melhus-videregaende-skole

Elever som skal begynne på vg1 ST og ID må fylle ut skjema for valg av matematikkurs og valg av fremmedspråk. Se lenke under:

https://trondelag.pameldingssystem.no/valg-av-matematikkurs-vg1-st-og-id-melhus-videregaende-skole

https://trondelag.pameldingssystem.no/valg-av-fremmedsprak-vg1-st-og-id-melhus-videregaende-skole

Alle elever (og foresatte) må lese ORDENSREGLEMENTET, IKT-REGLEMENTET og REGLER FOR LÅN AV LÆREMIDLER. Det er også viktig at du setter deg inn i FRAVÆRSREGLEMENTET.

Under her vil du finne lenke til nyttige sider for deg som er elev

Informasjon om hvordan du søker stipend og lån kan du finne her: LÅNEKASSEN

Informasjon om skoleskyss og busskort kan du finne her: BUSSKORT

Informasjon om fylkets PC-ordning kan du finne her: ELEV-PC

Informasjon om fylkets nye digitale skolebevis kan du finne her: DIGITALE BEVIS

Angående de digitale skolebevisene:

I løpet av uke 33 vil du få en SMS fra Trøndelag fylkeskommune med innloggingsinformasjon. Etter du har fått den, kan du logge deg inn i appen.

 

Velkommen som elev ved Melhus videregående skole!