Smittevern

covid scrabble.jpg

"Grønt" nivå fra 17. januar

Smitteverntiltak

Generelle råd

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Det anbefales å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Anbefaling om jevnlig testing avvikles.

Testing, karantene og isolasjon

 • Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Dette gjelder alle virusvarianter. De nye reglene om lengden på isolasjonstiden gjelder også for personer som er i isolasjon når reglene trer i kraft.
 • Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.
 • Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.
 • Testen bør tas som selvtest, men kan også gjennomføres som antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
 • Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
 • Det anbefales at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en bekreftet smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. I tillegg til å følge med på symptomer under hele testperioden. Ved symptomer bør man holde seg hjemme og teste seg.
 • Råd om jevnlig testing i barnehage, skole og høyere utdanning avvikles.
 • Ved lokalt behov kan kommuner med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler, universiteter mv. Dette for å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.

Smittesporing

 • Smittede sørger selv for å informere sine nærkontakter ved positiv test, men kommunen kan gi bistand ved behov.
 • Kommunene er bedt om å ta i bruk systemer for selvregistrering av selvtester,hvor den enkelte kan registrere positiv selvtest.
 

Generelle smittevernråd som gjelder alle

De generelle smittevernrådene - som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene - gjelder fremdeles, altså:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene. Vask hendene godt.
Jeg har symptomer på luftveisplager; hva gjør jeg? 
Hånd- og hostehygiene 

Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.  

Hånd- og hostehygiene 

Ved luftveissymptomer 

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. 

Hva du skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Testing 

Følgende personer er anbefalt å teste seg: 

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus 
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet  
 • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet 
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter   

Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet. 

Justert TISK

Isolering ved smitte 

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.  

Isolering 

Smittesporing 

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing. 

Nærkontakter og isolering  

Nærkontakter 

Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er ikke anbefalt å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg hvis de får symptomer. Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til kjente smittede er anbefalt å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste seg.  

Nærkontakter

 

Nyttige lenker

FHI: Temaside om koronaviruset

FHI: Smittevernråd for befolkningen

Melhus kommunes smittevernregler

Veileder om smittevern fra UDIR

Slik utfører du riktig håndvask

Ved mistanke om - eller påvist - smitte; hva da?

 • Hold deg hjemme til du er symptomfri. Gi beskjed til skolen med en gang. Følg gjeldende råd for koronatesting (FHI og Melhus kommune)
 • Skolen kan vurdere organisert studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor. Det stilles faglige krav til deg på linje med andre elever. Du skal utføre organisert studiearbeid hjemmefra som avtalt.
Om du er satt i karantene av helsemyndighetene
 • Du skal ikke møte på skolen i karanteneperioden.
 • Hvis du er frisk nok til å gjøre skolearbeid, gjøres avtale om organisert studiearbeid hjemmefra.
 • Det finnes nå mulighet til å teste seg ut av karantene for elever og ansatte i Melhus kommune. HelseNorge forklarer her når og hvor ofte man skal testes, og når man kan

teste seg ut av karantene

Vær oppmerksom på at lokale myndigheter kan innføre særskilte smittevernregler når det er behov for det. 

Om du er i risikogruppen eller har nær familie i risikogruppen
 • Utdanningsdirektoratets oversikt over når elev og/eller foresatt kan regnes for å være i risikogruppen i Veileder om smittevern legges til grunn.
 • Det er viktig at du informerer skolen om slike forhold. Tilrettelegging av undervisningen vil da skje i samråd med legen din.
 • Om du har et søsken som er i risikogruppen, er det ikke grunn til at du skal holde deg hjemme fra skolen. Du bør da imidlertid være ekstra nøye med smitteverntiltakene!