Smittevern på Melhus

covid scrabble.jpg

Disse reglene gjelder for alle på skolen, og justeres etter sentrale smittevernregler. Elever som er avhengige av offentlig skoleskyss, må følge retningslinjene fra AtB. Melhus kommune har egne smitteverntiltak.

Vi er på "grønt nivå"

Det betyr:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt 

For å minske risikoen for smitte av covid-19, må vi:

holde avstand - vaske hender - være hjemme om man er dårlig - ha få nærkontakter

 
Slik vasker du hendene riktig
  • Når du drar hjemmefra
  • Bruk håndsprit når du går inn på skolen
  • Hver gang du går inn på klasserom/verksted/kjøkken
  • Før og etter måltid
  • Når du har vært på do
  • Etter du har vært ute
  • Hver gang du nyser, hoster eller snyter deg
  • Før du drar hjem fra skolen
  • Bruk håndsprit når håndvask ikke er mulig
Sykdom?
 • Vær hjemme hvis du har noen som helst tegn på sykdom (influensasymptomer, sår hals og hoste). Gi beskjed til skolen om du er syk.
Om du blir syk på skolen
 • Elev varsler lærer
 • Lærer varsler foresatte om at eleven er syk (under 18 år)
 • Syke elever skal ikke ta offentlig transport (jfr. retningslinjer fra AtB). Om du må hentes skal du da vente på eget rom, evt ute – der det ikke oppholder seg andre. 

De fire grunnpilarene for å bremse smittespredning av covid-19:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene (riktig hånd- og hostehygiene)
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer, og fysisk avstand
 4. Få nærkontakter
Nyttige lenker

Veileder om smittevern fra UDIR

Slik utfører du riktig håndvask

Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset

Melhus kommunes smitteverntiltak

Ved mistanke om - eller påvist - smitte; hva da?

Du har kun milde symptomer
 • Hold deg hjemme til du er symptomfri. Gi beskjed til skolen med en gang. Følg gjeldende råd for koronatesting.
 • Skolen kan vurdere organisert studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor. Det stilles faglige krav til deg på linje med andre elever. Du skal utføre organisert studiearbeid hjemmefra som avtalt.
 • Om du har milde symptomer eller mistanke om at du kan være smittet, tar du  kontakt med lege eller teststasjon. 
Om du er satt i karantene av helsemyndighetene
 • Du skal ikke møte på skolen i karanteneperioden.
 • Hvis du er frisk nok til å gjøre skolearbeid, gjøres avtale om organisert studiearbeid hjemmefra.
 • Skolen kan be deg om å dokumentere karantenevedtaket
Om en i husstanden din har symptomer på luftveisinfeksjon
 • Om den i husstanden ikke har bekreftet covid-19, møter du på skolen som normalt. Om du selv får symptomer, drar du hjem.
 • Om en i husstanden har bekreftet covid-19: Da settes du i karantene etter råd fra helsemyndighetene, og skal ikke møte på skolen. Du får organisert studiearbeid hjemmefra i karanteneperioden. Skolen kan be deg om å dokumentere karantenevedtaket.
Om du er for syk til å jobbe med skolearbeid
 • Du leverer egenmelding, evt foresatte gjør det - om du er under 18 år.
Om du er i risikogruppen eller har foresatt(e) i risikogruppen
 • Utdanningsdirektoratets oversikt over når elev og/eller foresatt kan regnes for å være i risikogruppen i Veileder om smittevern legges til grunn.
 • Det er viktig at du informerer skolen om slike forhold. Tilrettelegging av undervisningen vil da skje i samråd med legen din.
 • Om du har et søsken som er i risikogruppen, er det ikke grunn til at du skal holde deg hjemme fra skolen. Du bør da imidlertid være ekstra nøye med smitteverntiltakene!
Når bør du testes for koronavirus?
 • Hvis du blir syk med feber, hoste, tung pust, eller mister smaks- eller luktesansen, kan det være tegn på kronavirussykdom (covid-19).
 • Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Det er mest sannsynlig at du er smittet hvis du blir syk etter å ha hatt nær kontakt med en annen koronasyk person, eller har vært i nær kontakt med større grupper av mennesker.
 • Det er lite sannsynlig at du har covid-19 hvis du ikke har feber eller luftveissymptomer. Ring fastlegen om du er i tvil.

Kilde: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nar-bor-du-testes-og-nar-bor-du-ikke-teste-deg#naarbormantestesforkoronavirusognaarbormanikke