Smittevern på Melhus

covid scrabble.jpg

Disse reglene gjelder for alle på skolen, og justeres i tråd med de gjeldende sentrale smittevernreglene. Det er kommunelegen i Melhus som avgjør hvilke tiltak som skal gjelde for vår skole. Elever som er avhengige av offentlig skoleskyss, må også sette seg godt inn i retningslinjene fra AtB.

Vi er fremdeles på "gult nivå"

For å minske risikoen for smitte av covid-19, må vi:

holde avstand - vaske hender - være hjemme om man er dårlig - ha få nærkontakter

November!

For at vi fortsatt skal holde oss på "gult nivå" må vi intensivere smittevernrutinene noe. Disse tiltakene gjelder fra mandag 9. november og - i første omgang - fram til desember:

 • Alle klasserom skal være åpne! Elever har i større grad pauser i klasserom. Klasserommene er åpne om morgenen.
 • Kantina er åpen for salg. Det er mulig å spise i kantina, men antallet sitteplasser er begrenset.
 • Lunsjen kan spises på klasserom
 • Elever bør i størst mulig grad holde seg i sin avdeling. Unngå kontakt på tvers av utdanningsprogram.
 • Det vil bli færre bord og stoler i bibliotek og fellesareal 
 • Ingen aktiviteter fra russen i kantina i denne perioden
 • Det blir smittevernvakt ved inngangene om morgenen hele november
 • Vi MÅ minne på og hjelpe hverandre til å følge smitteverntiltakene. Dette har vi ALLE ansvar for.
 • Vi oppfordrer alle til å ikke ha så mange nærkontakter nå

Og dessuten 

Fysisk kontakt
 • Hold god avstand på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter. Unngå å stå eller sitte tett.
 • Unngå håndhilsing og klemming
Hygiene og renhold
 • Møt på skolen i arbeidstøy – hvis mulig. Hver avdeling har egne «garderoberegler».
 • Det er bare lov å bruke eget utstyr (eks bøker, PC, skrivesaker)
 • Skal du bruke skrivere, skal serviett brukes som "barriere" mellom fingrene dine og displayet
 • Du skal vaske pulten og stolen du har brukt før du forlater et klasserom. Utstyr til dette finnes i klasserommet.
Du skal vaske hendene riktig
  • Når du drar hjemmefra
  • Bruk håndsprit når du går inn på skolen
  • Hver gang du går inn på klasserom/verksted/kjøkken
  • Før og etter måltid
  • Når du har vært på do
  • Etter du har vært ute
  • Hver gang du nyser, hoster eller snyter deg
  • Før du drar hjem fra skolen
  • Bruk håndsprit når håndvask ikke er mulig
Mat og pauser
 • Hold avstand
 • Ta med egen drikkeflaske.
 • Du kan kjøpe mat i kantina, men ikke sitte der og spise. Klasserommene kan brukes som "lunsjrom". Husk avstand og gjør rent etter deg!
 • Vannautomater kan brukes. Bruk serviett mellom fingre og påfyllingsknapp. Det finnes ved vannautomatene.
Sykdom?
 • Vær hjemme hvis du har noen som helst tegn på sykdom (influensasymptomer, sår hals og hoste). Gi beskjed til skolen om du er syk.
Om du blir syk på skolen
 • Elev varsler lærer
 • Lærer varsler foresatte om at eleven er syk (under 18 år)
 • Syke elever skal ikke ta offentlig transport (jfr. retningslinjer fra AtB). Om du må hentes skal du da vente på eget rom, evt ute – der det ikke oppholder seg andre. 

De fire grunnpilarene for å bremse smittespredning av covid-19:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene (riktig hånd- og hostehygiene)
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer, og fysisk avstand
 4. Få nærkontakter
Nyttige lenker

Veileder om smittevern fra UDIR

Slik utfører du riktig håndvask

Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset

Ved mistanke om - eller påvist - smitte; hva da?

Du har kun milde symptomer
 • Hold deg hjemme til du er symptomfri. Gi beskjed til skolen med en gang. Følg gjeldende råd for koronatesting.
 • Skolen kan vurdere organisert studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor. Det stilles faglige krav til deg på linje med andre elever. Du skal utføre organisert studiearbeid hjemmefra som avtalt.
 • Om du har milde symptomer eller mistanke om at du kan være smittet, tar du  kontakt med lege eller teststasjon. 
Om du er satt i karantene av helsemyndighetene
 • Du skal ikke møte på skolen i karanteneperioden.
 • Hvis du er frisk nok til å gjøre skolearbeid, gjøres avtale om organisert studiearbeid hjemmefra.
 • Skolen kan be deg om å dokumentere karantenevedtaket
Om en i husstanden din har symptomer på luftveisinfeksjon
 • Om den i husstanden ikke har bekreftet covid-19, møter du på skolen som normalt. Om du selv får symptomer, drar du hjem.
 • Om en i husstanden har bekreftet covid-19: Da settes du i karantene etter råd fra helsemyndighetene, og skal ikke møte på skolen. Du får organisert studiearbeid hjemmefra i karanteneperioden. Skolen kan be deg om å dokumentere karantenevedtaket.
Om du er for syk til å jobbe med skolearbeid
 • Du leverer egenmelding, evt foresatte gjør det - om du er under 18 år.
Om du er i risikogruppen eller har foresatt(e) i risikogruppen
 • Utdanningsdirektoratets oversikt over når elev og/eller foresatt kan regnes for å være i risikogruppen i Veileder om smittevern legges til grunn.
 • Det er viktig at du informerer skolen om slike forhold. Tilrettelegging av undervisningen vil da skje i samråd med legen din.
 • Om du har et søsken som er i risikogruppen, er det ikke grunn til at du skal holde deg hjemme fra skolen. Du bør da imidlertid være ekstra nøye med smitteverntiltakene!
Når bør du testes for koronavirus?
 • Hvis du blir syk med feber, hoste, tung pust, eller mister smaks- eller luktesansen, kan det være tegn på kronavirussykdom (covid-19).
 • Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Det er mest sannsynlig at du er smittet hvis du blir syk etter å ha hatt nær kontakt med en annen koronasyk person, eller har vært i nær kontakt med større grupper av mennesker.
 • Det er lite sannsynlig at du har covid-19 hvis du ikke har feber eller luftveissymptomer. Ring fastlegen om du er i tvil.

Kilde: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nar-bor-du-testes-og-nar-bor-du-ikke-teste-deg#naarbormantestesforkoronavirusognaarbormanikke