Vannskade på skolen

Vinter natt hovudinng.jpg

Deler av hovedbygget på skolen ble rammet av massiv vannlekkasje natt til fredag 16. desember. Skadeområdet blir nå tørket og ryddet, og har nå status som "byggeplass". Det er ennå uklart hvor lang tid det vil ta før hele bygget er klar til normal bruk igjen. 

Februar 2023

Elektroavdelinga og HO-arealet kan brukes igjen. SR-klasserommene er visstnok snart brukbare.

Resten av områdene som er rammet av skadene er nå byggeplass, og rehabilitering pågår. 

2. januar

 • Håndverkerinngangen er enda ikke helt etablert. Det betyr at inngang mot Gimse skole blir sperret for elever/ansatte. Alle andre innganger kan benyttes.
 • 1HO starter opp i nytt styrkerom i hallen.
 • SR-rommene kan ikke brukes før ny inngang via spisestua er på plass.
 • Elevrådskontoret benyttes som rådgiverkontor. Helsesykepleier har nå kontor i paviljongen.
 • EL: Verkstedsarealene kan benyttes. 
 • RM: Her jobbes det med alternative lokaler.
 • TO elever: MHK og kjøkken
 • Toaletter ut mot Gimse skole kan benyttes. 
 • Hovedinngangen kan benyttes. 
 • Kantina er åpen som vanlig.

Vi er helt avhengige av fleksibilitet akkurat nå. Spesielt viktig er det at avsperrede områder som defineres som «byggeplass» blir respektert. Der er det strengt adgang forbudt.

 27. desember

Sannsynligvis kan flere undervisningsrom enn tidligere antatt brukes når skolen starter opp igjen 3. januar. De skadde områdene må rehabiliteres, og det blir etablert håndverkerinngang gjennom spisestua. Det betyr at elever kan bruke inngangen mot Gimse skole. 

Foreløpig status for de vanskadde områdene:

 • HO: B2-316, "demensrommet" og B2-311 kan antagelig brukes som de er. B2-313 og B2- 315 vil bli høyt prioritert med tanke på rehabilitering. Forhåpentligvis vil disse rommene også kunne brukes snart.
 • SR: B2-214 kan brukes. I B2-216 er det litt fukt i ytterveggen, men vi håper at dette rommet kan bli friskmeldt relativt raskt.
 • EL-avdelingen kan benyttes med noen tilpasninger.
 • TO flyttes til MHK (Melhushallen). Der er det tilgang til kjøkken. 
 • Helsesykepleier flytter til grupperom i paviljongen. Ungdomsteamet gjør avtaler og gjennomfører eventuelle samtaler der de holder til i Melhus kommune.

Øvrige opplysninger:

 • Kantina vil være åpen
 • Det jobbes nå med planer for de ulike klassene med tanke på oppstarten 3. januar. Planene legges for en uke av gangen, og målet er å begrense dagene med hjemmeskole til et minimum. Oppdatering på dette vil legges på Canvas i løpet av uka.

16. desember

Informasjon om aktiviteter uke 51

Mandag 19. desember: Digital undervisning for alle elever. TO bruker paviljongen denne dagen. Paviljongen er ikke vannskadet.

Tirsdag 20. desember: Aktivitetsdagen gjennomføres i Melhushallen og paviljongen. Disse byggene er ikke berørt av vannskadene. Hovedbygningen vil være stengt, men det vil bli satt opp en plan slik at elever som ønsker det kan hente utstyr de måtte ha behov for. Elever vil få beskjed om detaljer her på Canvas.

Onsdag 21. desember: Dette er siste skoledag før jul. I år som i fjor vil juleavslutningen for elevene være digital. Årsaken i år er noe ulik den i fjor...