Psykisk helse i uke 40

vip psykisk helse.jpg

I uke 40 fokuseres det på psykisk helse. VG1-klassene gjennomfører et program med kontaktlærer, helsesøster og folk fra psykiatritjenesten. VG2 og VG3 markerer verdensdagen for psykisk helse torsdag 4. oktober.