Invitasjon til foreldremøter

Foreldremøte - velkommen-1.png

Ole Vig videregående skole ønsker å invitere alle foresatte i Vg1, Vg2 og Vg3 til et møte med skolen.

Datoer

Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram:

Tirsdag 3. september kl. 18.00 i auditoriet, bygg F

Vg1 studiespesialisering, musikk, dans, medier og kommunikasjon:         

Onsdag 4. september kl. 18.00 i auditoriet, bygg 

Vg3  alle utdanningsprogram:

Onsdag 4. september kl. 19.30 i auditoriet, bygg F

Vg2 studieforberedende utdanningsprogram:

Tirsdag 22. oktober kl. 18.00 i auditoriet, bygg F

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram:

Onsdag 23. oktober kl. 18.00 i auditoriet, bygg F

NB! Møtene for Vg2 transport og logistikk og Vg2 anleggsfag (Sutterøy) har allerede vært.

 Invitasjon til foreldremøtene

Invitasjon til møte for foresatte Vg1.pdf

Invitasjon til møte for foresatte Vg2.pdf

Invitasjon til møte for foresatte Vg3.pdf

Presentasjoner fra foreldremøtene 

Presentasjon foreldremøter Vg1 YF.pdf

Presentasjon foreldremøte Vg2 YF.pdf

Presentasjon foreldremøter Vg1 STSF.pdf

Presentasjon foreldremøte Vg2 SFST.pdf

Presentasjon foreldremøter Vg3 STSF.pdf