Invitasjon til foreldremøter

Ole Vig videregående skole ønsker å invitere alle foresatte i Vg1 og Vg3 til et møte med skolen.

Datoer:

Vg1 studiespesialisering, musikk, dans, medier og kommunikasjon:         

Tirsdag 4. september kl. 18.00 i auditoriet, bygg F

Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram:

Onsdag 5. september kl. 18.00 i auditoriet, bygg F

Vg3  alle utdanningsprogram:

Tirsdag 11. september kl. 18.00 i auditoriet, bygg F

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (unntatt 2TLA og 2ANA/2ANB)

Mandag 22. oktober kl. 18.00 i auditoriet, bygg F

Vg2 studiespesialisering, musikk, dans, medier og kommunikasjon

Tirsdag 23. oktober kl. 18.00 i auditoriet, bygg F

Under kan du finne invitasjonene til møtene. Etter hvert som møtene blir avholdt, vil vi legge ut presentasjonene som blir brukt på møtene. 

Invitasjon til møte for foresatte til skolens Vg2-elever.pdf

Invitasjon til møte for foresatte til Vg1-elever.pdf

Presentasjon fra foreldremøtene for Vg1

Invitasjon til møte for foresatte til skolens Vg3-elever.pdf

Presentasjon fra foreldremøtet for Vg3