Invitasjon til foreldremøter

Foreldremøte - velkommen-1.png

Ole Vig videregående skole ønsker å invitere alle foresatte i Vg1, Vg2 og Vg3 til et møte med skolen.

Datoer

Vg1 studiespesialisering, musikk, dans, medier og kommunikasjon:         

Onsdag 4. september kl. 18.00 i auditoriet, bygg 

Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram:

Tirsdag 3. september kl. 18.00 i auditoriet, bygg F

Vg3  alle utdanningsprogram:

Onsdag 4. september kl. 19.30 i auditoriet, bygg F

Vg2 Informasjon kommer - møtene blir etter høstferien

 

Invitasjon til foreldremøtene

Invitasjon til møte for foresatte Vg1.pdf

 Invitasjon til møte for foresatte Vg3.pdf

Presentasjoner fra foreldremøtene (blir lagt ut fortløpende etter at møtene har vært)

Presentasjon foreldremøter Vg1 YF.pdf

Presentasjon foreldremøter Vg1 STSF.pdf

Presentasjon foreldremøter Vg3 STSF.pdf